Lehtikuva/Roni Rekomaa

Aktivointi vähenee, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys kasvavat.

Lokakuussa Suomessa oli 457 900 henkilöä vailla palkkatyötä. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa yhteensä 337 700 työtöntä työnhakijaa ja aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 120 900 henkilöä.

Työttömiä työnhakijoita oli 17 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta edellisestä kuusta määrä lisääntyi vain 300:lla. Aktivoinnissa esimerkiksi palkkatuella, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja omaehtoisessa opiskelussa oli 9 200 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan sekä työllisten että työttömien määrä nousi lokakuussa. Työllisyysaste oli 68,4 prosenttia, joka on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyys pahenee

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 43 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-lokakuussa keskimäärin 62,8 prosenttia, mikä on 5,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 113 100, mikä on 19 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 600 eli 6 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja lisää

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 36 300 eli 2 100 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 65 000 työpaikkaa, mikä on 2 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Lomautukset ovat vähenemään päin.