Pardia/Studio Onni

 

Valtiosektorin palkansaajajärjestön Pardian jäsenistö vastustaa jyrkästi vuosilomien lyhentämistä. Valtion palkansaajille ei käy myöskään ensimmäisen sairauslomapäivän tekeminen palkattomaksi.

– Näihin kahteen asiaan jäsenistömme suhtautuu ehdottoman kielteisesti. Sen sijaan heiltä löytyy valmiutta ikäviinkin ratkaisuihin, jos ne ovat kohtuullisia ja tasapuolisia, sanoo Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

Sekä vuosilomien typistäminen että ensimmäisen sairaslomapäivän karenssi sisältyvät hallituksen kaavailemiin ns. pakkolakeihin.

Pardian jäsenten käsityksiä selvitettiin nopealla kyselyllä, joka toteutettiin sähköpostitse. Vastausprosentti oli 46, mitä Simola pitää yllättävän korkeana ottaen huomioon selvityksen tekotavan.

– Syksy on selvästi aktivoinut jäsenistöämme.

ILMOITUS

Jopa 7 prosentin palkanalennus

Simola toivoo työmarkkinajärjestöjen pääsevän sopuun kilpailukykyä parantavista toimenpiteistä. Vaikka asiat tiedetään vaikeiksi, työmarkkinasopimus on hänen mielestään parempi vaihtoehto kuin hallituksen kaavailemat pakkolait.

Lakipakettia Simola pitää huonosti valmisteltuna, epäoikeudenmukaisena ja epätasa-arvoisena. Hän katsoo, että puuttuminen työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeuteen kaipaa toteutuessaan tarkastelua Suomen perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten näkökulmasta.

Hallituksen kaavailemat leikkaukset painottuisivat epäoikeudenmukaisesti julkisen sektorin palkansaajiin. Simola pitää ennenkuulumattomana, että yksityisen sektorin työnantajamaksujen alennukset rahoitettaisiin julkisen sektorin palkansaajiin kohdistuvilla leikkauksilla.

Pardian laskelmien mukaan esitetyt leikkaukset leikkaisivat 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan pardialaisen vuosiansioita 1 700 eurolla. Jos menetetyt lomapäivät lasketaan palkaksi, menetys on 2 700 euroa vuodessa.

– Se olisi 7 prosentin palkanalennus. Ei sellaista voi hyväksyä, Simola totesi.

Mikä Pardia?

Palkansaajajärjestö Pardian edustajakokous pidettiin maanantaina Helsingissä. Pardian jäsenistö työskentelee pääasiassa toimihenkilötehtävissä valtion virastoissa ja laitoksissa, valtion liikelaitoksissa ja yrityksissä sekä yliopistoissa ja Kelassa.

55 000 jäsenellään Pardia kuuluu toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurimpiin jäsenliittoihin.