Lehtikuva/Patrick Hertzog

Toimittajaryhmä nosti joukkokanteen Euroopan parlamenttia vastaan.

Euroopan parlamentin budjetti on 1 756 miljoonaa euroa. Viime vuonna budjetista 27 prosenttia eli 474 miljoonaa meni europarlamentaarikoiden kuluihin. Summa koostuu parlamentaarikoiden palkkioista, matka- ja toimistokuluista ja henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta.

Lisäksi Euroopan parlamentti käyttää kuukausittain 3,2 miljoonaa, vuodessa lähes 40 miljoonaa euroa pelkästään edustajien yleisiin kulukorvauksiin. Näiden korvausten käyttöä ei juuri valvota. Mepit ovat useaan otteeseen äänestäneet tiukempaa valvontaa vastaan.

Ryhmä eurooppalaisia toimittajia on yrittänyt saada tietoa oman maansa meppien kuluista viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Parlamentti on kieltäytynyt antamasta näitä asiakirjoja toimittajien tutkittaviksi. Sen takia toimittajia kustakin Euroopan unionin 28 jäsenmaasta on nostanut ryhmäkanteen Euroopan parlamenttia vastaan. Ryhmäkanne jätettiin Euroopan unionin tuomioistuimeen 13. marraskuuta, kertoo Ylen MOT.

Suomesta MOT:n toimittaja Minna Knus-Galán kuuluu ryhmään.

Syyskuussa parlamentti perusteli kieltävää vastaustaan vetoamalla henkilötietojen suojaan ja tietopyynnön vaativaan liialliseen työmäärään. Parlamentin mukaan sillä ei ole edustajien yleisiin kulukorvauksiin liittyviä asiakirjoja.