Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Uusi torjuntaohjelma ensi vuoden helmikuussa.

Poliisi saa talousrikostorjuntaan sen 6,4 miljoonaa euroa, jonka hallitus päätti siltä budjettiriihessä viedä. Hallitus kutsuu asiaa lisäpanostukseksi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sai keskiviikkona tilannekatsauksen harmaan talouden vastaisista toimista. Ministerivaliokunta antoi talousrikostorjunnan johtoryhmälle tehtäväksi valmistella harmaan talouden torjuntastrategian. Sen valmistelun yhteydessä arvioidaan, tulisiko torjuntastrategian olla kestoltaan kuluvaa hallituskautta pidempi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee esitystä harmaan talouden torjuntastrategiaksi ensi helmikuussa.

Nykyinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan nelivuotinen toimintaohjelma päättyy vuoden 2015 lopussa. Ohjelmakaudella toteutettuja merkittäviä harmaan talouden torjuntatoimia ovat muun muassa julkisen verovelkarekisterin käyttöönotto, veronumeron käyttöönotto rakennusalalla sekä nelivuotinen viestintäkampanja. Viranomaisten yhteistyö harmaan talouden torjunnassa on tiivistynyt ohjelman aikana.

Viranomaisyhteistyötä syytä tiivistää

Valtiovarainministeri Alexander Stubb toivoo uuden harmaan talouden torjuntastrategian tiivistävän ja tehostavan viranomaisyhteistyötä entisestään.

– Harmaa talous aiheuttaa meille merkittäviä verotulomenetyksiä joka vuosi, siksi harmaata taloutta on torjuttava yhdessä, tehokkaasti ja vaikuttavalla strategialla. Meidän on myös huolehdittava harmaan talouden torjunnan resursseista, kuten nyt painotimme poliisin talousrikostorjuntaa.

Talousrikostorjunnan johtoryhmä koordinoi ministeriöiden ja viranomaisten yhteistyötä. Ministeriöiden lisäksi ryhmässä on muun muassa poliisin, Tullin ja Verohallinnon edustus. Talousrikostorjunnan johtoryhmä raportoi säännöllisesti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.