Viime kesänä tehdyn selvityksen mukaan viidesosa tuista on haitallisia.

Yrityksiä tuetaan vuosi vuodelta enemmän siinä toivossa, että niiden työpaikat säilyvät tai ne luovat uusia. Viime vuosina työpaikkojen kato etenkin teollisuudessa on ollut nopeaa tuista huolimatta.

STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen esittelee yritysten rahavirtoja keskusjärjestön blogissa tiistaina. Tulos on se, että yritykset saavat tukia 4,4 miljardia euroa vuodessa, mutta maksavat veroa vähemmän, 4,2 miljardia. Maataloustuet eivät ole tarkastelussa mukana.

Yritykset saavat suoria yritystukia lähes 1,3 miljardia euroa vuodessa. Verotuksen kautta yrityksiä tuetaan yli kolmella miljardilla. Kun yhteisöveron tuotto on vuodessa noin neljä miljardia euroa, yrityksiä tuetaan enemmän kuin ne maksavat voitoistaan veroa.

Nevalainen viittaa valtioneuvoston kanslian viime kesänä tekemään yritystukiselvitykseen, jonka mukaan viidesosa tuista on selkeästi haitallisia, talouden rakennemuutosta hidastavia. Hyödyllisiksi tuista arvioitiin viidennes. Loput olivat sellaisia, joita tulisi uudistaa, jotta ne toimisivat toivotulla tavalla.

Suuri osa kanta-asiakkaita

Nevalaisen mukaan yritystuilta tulee edellyttää jatkossa nykyistä parempaa vaikuttavuutta, mutta nykyisen hallituksen toimet asiassa ovat jääneet vähäisiksi. Hän pohtii, että tukia saavia yrityksiä ei ilmeisesti haluta suututtaa.

”Tukea saavissa yrityksissä on paljon ns. kanta-asiakkaita, jotka hakevat ja saavat tukia vuodesta toiseen. Ne saavat usein tukia myös useilta tukia myöntäviltä tahoilta. Suuret yritykset saavatkin tuista valtaosan, koska niiden hakukoneisto on kunnossa. Selvitysten mukaan myönteisempiä vaikutuksia olisi kuitenkin saatavissa pk-yritysten tukemisesta. Yrityksen näkökulmasta tukia kannattaa hakea jos niistä saatava hyöty ylittää hakemisen kustannukset. Ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa.