Hallitusohjelmaan kirjattu ja Kelan valmistelussa oleva perustulokokeilu on innostanut poliittisia toimijoita kehittelemään jälleen perusturvamallejaan. Enemmän ja vähemmän perustulon ajatukseen sopivissa malleissa halutaan yleensä vähentää byrokratiaa ja “kannustaa” milloin mihinkin, yleisimmin työntekoon.

Porvarihallituksen perustulokokeilussa on vaaransa. Jos perustulon taso asetetaan liian alas tai siitä tehdään turhaan vastikkeellista, kokeilun epäonnistumisesta syytetään helposti perustuloa itseään. On myös vaarana, että ay-liikettä ja työväen järjestäytymistä vihaava hallitus käyttää perustuloa ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämiseen.

Kelan tutkimusjohtajan pohdinnoissa kireäehtoisen opintotuen korvaaminen perustulolla voisi johtaa koulutuksen maksuttomuuden lopulliseen murentamiseen lukukausimaksuilla. Näin nimittäin “kannustettaisiin” opiskelemaan.

Vasemmistolainen perustulo on itsessään kannustava.

Kannustaminen kuulostaa myönteiseltä asialta, onhan se aivan eri asia kuin vaikkapa pakko. Sosiaaliturvaan liittyvä kannustaminen tuo kuitenkin väkisin mieleen hevosen kannustamisen ratsastajan saappaisiin kiinnitetyillä metallipiikeillä.

Perustulo ja sen kannustavuus liittyvät ihmiskuvaamme. Vasemmistolaisessa ihmiskuvassa ihmistä motivoi halu kehittyä ja tehdä hyvää. Kun hänellä on vapaus ja tarvittavat resurssit, hän voi toteuttaa haluaan. Vasemmistolainen perustulo on itsessään kannustava, ilman siihen liitettyä metallipiikkiä.

ILMOITUS

Perustulo on ollut vasemmiston agendalla jo vuosikymmeniä ja Vasemmistonuoretkin esittää sitä ratkaisuksi nykyisen etuus- ja tukiviidakon ongelmiin. Vasemmistonuorten mallissa vastikkeeton ja kaikille maksettava, verotuksella tasattava perustulo riittää turvaamaan toimeentulon.

Samalla perustulo vapauttaa ihmisen valitsemaan työpaikkoja, joissa noudatetaan reiluja työehtoja. Se myös antaa arvon palkkatyön ulkopuolella tehtävälle työlle. Siten perustulo parhaimmillaan haastaa kapitalistisen palkkatyöjärjestelmän ja voittojen kasaamisen pienelle omistajien piirille. Perustulokokeilun kannalta onkin kiinnostavaa – ja tulosten osalta oleellista – nähdä, mihin omistajien etua ajava porvarihallitus kannustavat piikkinsä asentaa.

Perustulo ei sellaisenaan poista kaikkia yhteiskunnan ongelmia. Esimerkiksi kodin- ja lastenhoidon sukupuolittuminen ja naisten syrjäytyminen työelämästä eivät parane sillä, että perheille tarjotaan entistä helpompi mahdollisuus päättää äidin jäämisestä kotiin lapsia hoitamaan. Sukupuolijärjestelmän murtamista pitääkin jatkaa kasvatuksen ja asenteiden muuttamisen keinoin. Perustulon ansiosta meillä olisi siihenkin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia.

 

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.