Lehtikuva/Markku Ulander

Turvallisuuspoliisi varoittaa viharikoksista ja terrorismista.

Suojelupoliisi julkisti tiistaina hyvin harvinaisessa tiedotustilaisuudessa arvionsa nopeasti muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksista kansalliseen turvallisuuteen. Supon mukaan väkivaltaisten viharikosten uhka turvapaikanhakijoita kohtaan on noussut. Myös Suomeen kohdistuva terroriuhka on kohonnut ja monimuotoistunut viime vuodesta.

Supo toteaa, että mielipiteitä Eurooppaan suuntautuvasta pakolaisvirrasta on ilmaistu myös laittomin keinoin. Internetissä maahanmuuttovastainen kommentointi ja suoranainen vihapuhe ovat lisääntyneet.

Vihapuheeseen yhtyy vain pieni vähemmistö, mutta Supo varoittaa keskustelun luovan aiempaa suotuisampaa ilmapiiriä väkivaltaiselle toiminnalle ja kasvupohjaa ääri-ideologioille.

Kampanjassaan järjestö levittää yksipuolisia ja kärjistettyjä näkemyksiään turvapaikan-hakijoista.

”Väkivaltainen ääriliikehdintä saattaa tilanteen seurauksena lisääntyä. Suojelupoliisi arvioi, että väkivaltaisten viharikosten uhka on kohonnut turvapaikanhakijoiden määrän huomattavan kasvun ja sen nostattaman maahanmuuttovastaisen ilmapiirin vuoksi”, Supo toteaa julkistamassaan uhka-arviossa.

Nimeltä se mainitsee Suomen vastarintaliike SVL:n, joka on käynnistänyt kampanjan Suomeen saapuvia turvapaikanhakijoita ja uusia vastaanottokeskuksia vastaan. Kampanjassaan järjestö levittää yksipuolisia ja kärjistettyjä näkemyksiään turvapaikanhakijoista. Tilanne on nostanut esiin myös täysin uusia äärioikeistoryhmien tunnuksia käyttäviä henkilöitä.

ILMOITUS

Suomessa terrorismia tukevia ryhmiä

Supon arvion mukaan terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka Suomessa on matala, mutta yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka on kohonnut viime vuodesta. Suomalaiset voivat joutua kohteiksi myös ulkomailla länsimaita vastaan suunnatuissa iskuissa. Iskujen tekijät voivat olla yksittäisiä radikalisoituneita henkilöitä tai pienryhmiä.

Tekijät toimivat joko täysin itsenäisesti tai heillä saattaa olla kytköksiä ulkomailla toimiviin väkivaltaisiin verkostoihin. Iskut saatetaan toteuttaa hyvin lyhyellä aikajänteellä.

Suomeen on palannut 20 henkilöä, jotka ovat osallistuneet aseelliseen toimintaan ulkomaisissa konflikteissa – erityisesti Syyriassa ja Irakissa. Suomesta lähteneiden taistelijoiden vuoksi myös ulkomaiset radikaali-islamistit tuntevat Suomen entistä paremmin, Supo toteaa.

Supon mukaan Suomeen on muotoutunut terrorismia tukevia ryhmiä, jotka pyrkivät radikalisoimaan ja värväämään ihmisiä sekä lisäämään radikaali-islamistisen ideologian kannatusta. Tukiryhmittymät saattavat kasvaessaan ja vahvistuessaan ryhtyä myös operatiiviseen toimintaan. Suojelupoliisi arvioi, että tukitoiminta todennäköisesti kasvaa entisestään.