Lehtikuva/Aleksi Tuomola

Pitkän työuran tehneiltä työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvilta viedään myös.

Hallitus aikoo rajata ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston 400 päivään. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan leikkaus vaikuttaisi 8–10 prosenttiin ansiopäivärahan saajista. Säästövaikutus työttömyyskassojen talouteen jäisi pieneksi, mutta tukea leikattaisiin eniten niiltä, jotka myös tarvitsevat sitä eniten.

Esitetty 400 päivän rajaus koskee alle 58-vuotiaita. Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahaa maksettaisiin enintään 300 päivältä.

Viime vuoden aikana ansiopäivärahaa maksettiin 322 000 henkilölle. Heistä noin 30 000 olisi tippunut työmarkkinatuelle 400 päivän jälkeen, jos ehdotettu lakimuutos olisi ollut jo voimassa. Lyhyen työhistorian rajaus 300 päivään olisi vaikuttanut arviolta muutamaan tuhanteen päivärahan saajaan.

Menetys voi olla 3 500 euroa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan keston leikkaus vaikuttaakin ennen kaikkea ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin eli siihen ryhmään, jonka asema työmarkkinoilla on alun perin huono.

Enimmäiskeston leikkauksella on päivärahan saajan kannalta suurin rahallinen merkitys. Keston leikkaus voi merkitä keskituloisella päivärahan saajalla noin 3 500 euron menetystä.

ILMOITUS

Työ- ja elinkeinoministeriön maanantaina julkaiseman työmarkkinaennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyys kasvaa selvästi ensi vuonna ja leviää uusiin ryhmiin. Tänä vuonna pitkäaikaistyöttömiä on noin 110 000 ja ensi vuonna sen ennustetaan nousevan 130 000:een.

Tänä vuonna työttömiä työnhakijoita on keskimäärin 355 000 ja ensi vuonna noin 370 000.

– Yhä suurempi osa työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole enää vain ikääntyneiden ja vähän koulutettujen ongelma, vaan se on laajentunut myös väestöryhmiin, jotka aiemmin olivat siltä melko hyvin suojassa, sanoo ennusteen kokoamisesta vastaava neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on suhteellisesti heikentynyt nopeasti.

Karenssi kirpaisee satasilla

Laajuudeltaan merkittävin ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus koskee omavastuuaikaa. Karenssin pidentäminen viidestä päivästä seitsemään koskee kaikkia päivärahan saajia. Ansiopäivärahan saajan keskimääräinen palkka ennen työttömyyttä on noin 2 500 euroa kuukaudessa, jolloin karenssin pidentäminen vähentää tuloja 136 euroa.

Lisäksi omavastuuaika asetetaan uudelleen kerran vuodessa niiden henkilöiden kohdalla, jotka työskentelevät vähintään 18 tuntia viikossa. Tämä leikkaa erityisesti osa-aikatyötä tekeviltä ja osittain lomautetuilta.

Korotusosien leikkaukset vaikuttavat niihin työttömiin, jotka osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin ja niihin, jotka ovat tehneet ennen työttömyyttä 20 vuoden työuran. Pitkän työuran perusteella korotusosaa saaneita oli viime vuonna 18 000. Tämä poistuu kokonaan, jolloin keskipalkkainen menettää 918 euroa.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta korotusosaa sai 40 000 päivärahan saajaa. Sen pienentäminen vie keskipalkkaiselta 471 euroa.