Viiden prosentin kilpailukykyloikka voi lisätä jaettavia osinkoja kahdella miljardilla eurolla.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajama niin sanottu tuottavuusloikka eli kilpailukykyhyppy valuu osakkeenomistajille osinkoina. Näin kertoo Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ja Ammattiliitto Pron toimeksiannosta tehty selvitys.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten johdon näkemyksiä ajankohtaisiin työmarkkinakysymyksiin. Selkeä enemmistö vastaajista eli 77 prosenttia on sitä mieltä, että jos maan hallituksen tavoite yritysten työvoimakustannusten alentamiseksi täyttyy, osingonjako suhteessa tulokseen säilyy entisellään. Hallitus on perustellut työvoimakustannusten alentamista sillä, että se parantaisi Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Vain viisi prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että osingonjako suhteessa tulokseen vähenee tai kasvaa.

Arviolta kahden miljardin osinkotuotot

STTK ja Pro arvioivat, että viiden prosentin kilpailukykyloikka lisäisi jaettavia osinkoja kahdella miljardilla eurolla olettaen, että kustannusten aleneminen vahvistaa yritysten tuloksia viidellä miljardilla. Arvio perustuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n selvitykseen.

Tilastojen perusteella yritykset ovat 1990-luvun laman jälkeen investoineet vähän Suomeen, muualle enemmän. Osinkoja on viime vuosina maksettu runsaasti. Kehitykseen ovat vaikuttaneet myös muun muassa johdon kannustinjärjestelmät, jotka on sidottu osakekurssien kehitykseen.

ILMOITUS

Lyhyet tavoitteet

STTK:n ja Pron arvio on, että johdon kannalta on ollut parempi pitää osakkeenomistajat tyytyväisinä sen sijaan, että olisi toteutettu investointeja, joihin liittyy aina epävarmuutta.

– Lyhyen aikavälin tavoitteet näyttävät olevan yrityksille tärkeämpiä kuin pitkän aikavälin kasvun turvaaminen. Vaikka monen suuryrityksen liikevaihto on laskenut finanssikriisin jälkeen, tulokset ovat kuitenkin pysyneet keskimäärin hyvinä esimerkiksi henkilöstövähennysten, muiden kustannussäästöjen ja kasvavien markkinoiden vuoksi. Vain omistajien iloksi jäävä osinkojuhla, jonka on ennustettu jatkuvan myös ensi keväänä, viestii ahneudesta ja kyvyttömyydestä vahvistaa yritystoimintaa Suomessa pitkäjänteisesti, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

STTK:n tutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastatteluina 5. – 8.10. Haastatteluja tehtiin yhteensä 400. Näistä 300 tehtiin 5 – 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä, 101 yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä.