Lehtikuva/Markku Ruottinen

Palvelusektorinkin työllisyyden kasvu hiipui tänä vuonna ostovoiman laskun takia.

Työttömyysaste nousee tänä vuonna 9,5 prosenttiin, ennustaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön maanantaina julkaiseman työmarkkinaennusteen mukaan työllisyyskehitys on negatiivinen tai lähellä nollaa kaikilla päätoimialoilla tänä vuonna. Työllisyysaste laskee tämän vuoden aikana 68,1 prosenttiin.

– Työttömyysaste nousee keväisestä ennusteesta, koska palvelusektorin työllisyyden kasvu on hiipunut. Talouskasvu ei juurikaan riitä kasvattamaan työllisyyttä vielä vuonna 2016, sanoo ennusteen kokoamisesta vastaava neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä palveluissa kasvoi lähes 18 000 hengellä, mutta toisella neljänneksellä alan työllisyys väheni 15 500 hengellä. Palvelut työllistävät yhteensä noin 1,8 miljoonaa.

Ministeriön mukaan palveluiden työllisyysnäkymiä heikentävät työttömyyden kasvu ja hyvin matalat palkankorotukset, jotka alentavat yksityistä kulutuskysyntää. Myös budjettileikkaukset heikentävät palveluiden työllisyyttä.

Vuonna 2016 on näkyvissä pientä työllisyyden kasvua rakentamisessa ja palveluissa, mutta se ei riitä merkittävästi kasvattamaan kokonaistyöllisyyttä.

ILMOITUS

Pitkäaikaistyöttömyys laajenee

Ennusteessa työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa tämän vuosituhannen ennätystasolle. Tänä vuonna työttömiä työnhakijoita on keskimäärin 355 000 ja ensi vuonna noin 370 000. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa selvästi. Vuonna 2015 pitkäaikaistyöttömiä on noin 110 000 ja vuonna 2016 noin 130 000.

– Yhä suurempi osa työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole enää vain ikääntyneiden ja vähän koulutettujen ongelma, vaan se on laajentunut myös väestöryhmiin, jotka aiemmin olivat siltä melko hyvin suojassa, Alatalo sanoo.

12 kuukautta yhtäjaksoista työttömyyttä ylittävien työttömyysjaksojen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa jo vuoden 2012 loppupuolelta saakka eikä kasvun hidastumisesta ole merkkejä. Syyskuussa 2015 alkoi 9 200 pitkäaikaistyöttömyysjaksoa eli näin monen henkilön työttömyyden kesto ylitti 12 kuukauden rajan.

Työttömistä työnhakijoista suuri osuus on matalasti koulutettuja, mutta korkeakoulutettujen osuus on kasvanut.

Koulutus näyttää edelleen suojaavan työttömyydeltä siinä mielessä, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat väestöosuuteensa nähden aliedustettuina työttömien työnhakijoiden joukossa. Heidän tilanteensa on kuitenkin suhteellisesti heikentynyt nopeasti. Työttömyys laajenee nyt myös ryhmiin, jotka hyvässä tilanteessa työllistyvät suhteellisesti muita paremmin, kuten parhaassa työiässä oleviin ja korkeakoulutettuihin

Työvoiman tarjonta kasvaa

Työikäisen väestön määrä on jatkanut kasvuaan ja lisää samalla työvoiman tarjontaa. Erityisesti yli 60-vuotiaat pysyvät aiempaa pidempään työmarkkinoilla. Sama suuntaus jatkuu myös ensi vuonna.

Oikeiston mielestä työttömyys alenee, kun työvoiman tarjonta kasvaa. Ministeriön mukaan työvoiman tarjonta kasvaa sekä tänä että ensi vuonna noin 12 000 hengellä, mutta työvoiman kysyntä laskee tänä vuonna noin 12 000 hengellä ja kasvaa ensi vuonna marginaalisesti 5 000 hengellä.