Jonn Leffmann/CC BY 3.0

Euroopan komissio on ehdottanut lähes puolet tieteellisiä suosituksia korkeampaa kiintiötä Itämeren itäiselle turskakannalle.

EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit kokoontuvat torstaina päättämään Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä.

Tutkijoiden mielestä turskan pyyntiä tulisi rajoittaa voimakkaammin. EU:n jäsenmaat eivät ole noudattaneet tieteellisiä suosituksia. Maat ovat nostaneet kiintiöiden tasoja, jotta ne eivät ole joutuneet rajoittamaan omaa kalastustaan.

WWF vaatii, että päättäjät noudattavat edellisvuosista poiketen Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisiä suosituksia. Etenkään ylikalastuksesta kärsivää turskaa ei tule pyytää suosituksia enempää.

Maat ovat nostaneet kiintiöiden tasoja, jotta ne eivät ole joutuneet rajoittamaan omaa kalastustaan.

Itämeren lohi elpyy

– Itämeren kalakannat ovat tällä hetkellä noin 30–40 prosenttia historiallista keskiarvoa pienemmät. Kalakantojen pienenemisen suurimmat syyt ovat Itämeren tila, elinympäristöjen muutokset ja ylikalastus. Ylikalastuksen seurauksena esimerkiksi turskalla menee Itämerellä huonosti, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Myös Itämeren lohikannat ovat kärsineet runsaasta ylikalastuksesta. Nyt lohenkalastus näyttää olevan tasolla, joka mahdollistaa useimpien lohikantojen elpymisen. Lohen kalastusta ei tulekaan lisätä nykyisestä.

Suomi on ajanut aktiivisesti lohikiintiön pitämistä nykyisellä tasolla ja saanut myös muut Itämeren rantavaltiot puolelleen. Ovaska toivookin, että Suomen tekemä hyvä työ tuottaa tulosta eikä lohikiintiötä koroteta komission ehdotuksen mukaisesti.