Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

SAK:n mukaan kaikkia asioita ei jatkossa kannata viedä työtuomioistuimeen.

Hallitus esittää oikeudenkäyntimaksuihin niin rajuja korotuksia, että SAK:n päälakimiehen Timo Koskisen mukaan ihmisten oikeusturva on uhattuna.

Työtuomioistuimen maksua hallitus esittää nostettavaksi järjestöjen osalta 244 eurosta 2 000 euroon.

– Jos riita koskee muutaman sadan euron työsuhdesaatavaa, on kohtuutonta, että sen käsittelystä joutuu maksamaan moninkertaisen oikeudenkäyntimaksun, Koskinen sanoo SAK:n blogissa.

– Oikeudenkäyntimaksun kahdeksankertainen korotus ei ainakaan vahvista työntekijöiden oikeusturvaa, hän jatkaa.

Koskisen mukaan riski vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta voi käytännössä jo nyt estää oikeuden hakemisen.

ILMOITUS

– Maksujen korotus vaikeuttaa entisestään oikeusturvan hakemista varsinkin pienemmissä riidoissa. Matalapalkkaisen työntekijän toimeentulolle muutaman sadankin euron palkkasaatavalla voi olla suuri merkitys.

Taso lähemmäksi kustannuksia

Perussuomalaisten oikeusministeri Jari Lindströmin allekirjoittamassa esityksessä korotuksia perustellaan oikeudenkäyntimaksujen tason nostamisella nykyistä lähemmäs asioiden käsittelyn omakustannusarvoa. Maksut olisivat silti edelleen huomattavasti alle tuomioistuinkäsittelyn omakustannusarvon.

Maksullisuudesta on kuitenkin tulossa selvä pääsääntö. Useat nyt maksuttomat asiat muuttuvat maksullisiksi.

Korotukset ovat suuria muuallakin kuin työtuomioistuimessa.

Käräjäoikeudessa riita-asian oikeudenkäyntimaksu on nyt 86 euroa, jos asian käsittely päättyy kirjallisessa valmistelussa, 122 euroa, jos se päättyy suullisessa valmistelussa ja 159 euroa, jos asian käsittely päättyy yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä sekä 196 euroa, jos se päättyy täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä.

Hallitus esittää porrastuksesta luopumista. Jatkossa nykyinen 196 euron oikeudenkäyntimaksu olisi 500 euroa ja 86 euron juttujen maksu nousisi 250 euroon.

Vakuutusoikeuden valitukseen maksu

Oikeudenkäyntimaksu otetaan käyttöön myös vakuutusoikeudessa, jossa nyt ei peritä lainkaan käsittelymaksuja. Maksuttomina säilyvät kuitenkin vakuutusoikeuden vuosittain ratkaisemat noin 6 000—7 000 asiaa, joista suurimmassa osassa on kyse vähävaraisten muutoksenhakijoiden oikeudesta perustoimeentulon turvaavaan etuuteen.

Vakuutusoikeuden nykyisin maksuton valitusmenettely sen sijaan on muuttumassa maksulliseksi.

– SAK:n kanta tähän on selkeä. Esimerkiksi tapaturma- ja ammattitautiasioihin liittyvien valitusten tulee jatkossakin olla aina hakijalle maksuttomia, SAK:n Timo Koskinen edellyttää.