Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hallitus lopettaa harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoituksen poliisilta.

Hallitus lopettaa harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoituksen poliisilta ja säästää näin 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Samalla hallitus on kuitenkin myös laskenut arviota vuotuisesti takaisin valtiolle saatavasta rikoshyödystä 50 miljoonasta eurosta 35 miljoonaan euroon.

– Eli reilun kuuden miljoonan säästöllä tehdään 15 miljoonan euron lovi valtiontalouteen, ihmettelee SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.

Harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoituksen poistaminen poliisilta sisältyy ensi vuoden budjettiin.

Paateron mukaan ohjelmalla saatiin viime vaalikaudella paljon aikaan. Sen myötä toteutettiin useita lainsäädäntöuudistuksia, joilla viranomaisille annettiin uusia tehokkaita työkaluja harmaan talouden torjuntaan. Talousrikostutkinnassa juttujen määrä kasvoi merkittävästi ja samaan aikaan juttuja saatiin päätökseen enemmän kuin niitä tuli sisään. Takaisin saadun rikoshyödyn määrä oli 31,8 miljoonaa euroa vuonna 2011. Viime vuonna se nousi 47,4 miljoonaan euroon.

Hallitus sanoo olevansa aktiivinen

Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi alkuvuodesta mietinnön, jossa se arvioi harmaan talouden torjuntaohjelman toimenpiteitä. Tarkastusvaliokunnan tärkein viesti oli, että harmaan talouden torjunnan tulee olla pitkäjänteistä, vaalikaudet ja viranomaistoiminnan sekä hallinnonalojen rajat ylittävää toimintaa. Samalla valiokunta painotti harmaan talouden tärkeimpien hankkeiden riittävän resursoinnin merkitystä.

ILMOITUS

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että harmaata taloutta torjutaan aktiivisesti. Herää kysymys miten nyt kun resurssit leikataan pois, Paatero kysyy.

Kaikki puolueet kannattivat

Tarkastusvaliokunnan selvityksessä pidettiin merkittävänä viranomaisille vuosittain viime hallituskaudeksi myönnettyä 20 miljoonan euron lisärahoitusta harmaan talouden torjuntaan. Näillä lisäresursseilla viranomaiset ovat pystyneet pitämään harmaaseen talouteen kohdistuvat torjuntatoimet kohtuullisella tasolla muista voimavaraleikkauksista huolimatta.

– Harmaan talouden torjuntaohjelma sai aikanaan kaikilta puolueilta vahvan tuen. Kaikki jakoivat käsityksen, että harmaan talouden torjunta tukee tervettä kilpailua ja vahvistaa yrittäjyyttä sekä työllisyyttä.

Paatero kysyy, miksi tästä ei haluta pitää kiinni.