Mikä on pk-yritys?

Pk-yrityksen palveluksessa on alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi määritelmä edellyttää, että suuryritykset eivät omista yli neljännestä yrityksestä.

Lähes 90 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä uskoo voivansa säilyttää työpaikat, mutta suurimmat paineet sopeutuksiin ovat suurimmissa eli eniten työllistävissä pk-yrityksissä. Työllistämisnäkemykset ovat hieman parantuneet keväästä.

– Palveluissa, teollisuudessa ja rakentamisessa uskotaan siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä. Sen sijaan kaupassa näkymät ovat heikoimmat, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

Malisen mukaan yritysten on vaikeaa sopeutua kustannusten nousuun vaisun kysynnän ja kannattavuuden oloissa.

Kahdesti vuodessa julkistettavan pk-yritysbarometrin kokoavat Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn näkymistään vastasi yli 6 500 yritystä.

ILMOITUS

Pk-yrityksistä lähes joka kolmas arvioi suhdanteiden paranevat seuraavien 12 kuukauden aikana ja enää vajaa viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän.

Investoinnit tarvitsevat tukea

Suomen Yrittäjissä pk-yritysten usko talouden käänteeseen arvioidaan selkeäksi. Yrittäjien etujärjestön toimitusjohtajan Jussi Järventaustan mukaan yritykset tarvitsevat rohkaisua investointeihin:

– Hallituksen tulee toteuttaa ohjelmaansa nyt nopeasti ja kunnianhimoisesti, jotta luottamus tulevaan vahvistuu ja investoinnit käynnistyvät.

Pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymishalukkuus on epävakaasta taloustilanteesta huolimatta edelleen kohtalainen: kahdeksan prosenttia yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhaluinen ja 34 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

– Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan kiinnostus kansainvälistymisrahoituksen hakemiseen on laskenut kaikilla toimialoilla, mutta toisaalta vahvasti kasvuhakuisilta yrityksiltä löytyy selkeää halukkuutta kasvaa juuri kansainvälistymällä, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa barometrin aineistosta esiin sen, että digitaalisesti suuntautuneiden pk-yritysten suhdannenäkymät seuraavalle vuodelle ovat muita pk-yrityksiä positiivisemmat.

– On hyvä muistaa, että liiketoimintojen digitaalisuus on kilpailukyvyn ytimessä – nyt ja tulevaisuudessa. Ja nimenomaan tätä pyrimme myös omilla politiikkatoimillamme edistämään, työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Markku Wallin sanoo tiedotteessa.

Pk-yrityksistä digitaalisesti suuntautuneita yrityksiä on arviolta vain kahdeksan prosenttia. Niistä yli 40 prosenttia odotti suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana.

Mikä on pk-yritys?

Pk-yrityksen palveluksessa on alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi määritelmä edellyttää, että suuryritykset eivät omista yli neljännestä yrityksestä.