Lehtikuva/Jussi Nukari

Lain mukaan valtiolla on vastuu turvapaikanhakijoiden auttamisesta.

Sisäministeriön perjantaina julkistaman uuden arvion mukaan Suomeen voi tulla 25 000–30 000 turvapaikanhakijaa vuoden loppuun mennessä. Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) on koonnut asiantuntijaryhmän johtamaan turvapaikanhakijoiden määrän nopeasta kasvusta syntynyttä tilannetta. Ryhmän tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa maahanmuuton kokonaisuudesta, päättää toimenpiteistä ja sopia johtamisjärjestelyistä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Ministeriön mukaan Suomi ei ole kriisissä, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut nopeasti.

Turvapaikkahakemusten määrän nopealle kasvulle Suomessa ei ole ministeriön mukaan yksiselitteistä syytä. Suomessa ei ole muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna erityisen houkuttelevaa sosiaaliturvaa, työtilannetta tai muita niin sanottuja vetotekijöitä – kenties pois lukien se, että Suomi on turvallinen ja hyvä maa asua. Ensisijaiset syyt turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun ovat lähtö- ja kauttakulkumaissa.

Ministeriön toimittava heti

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) vaatii sisäministeriötä toimimaan heti, koska nykyiset vastaanottokeskukset ja jo perustetut hätämajoitusyksiköt ovat täynnä.

Suomen lain mukaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten vastaanoton ja auttamisjärjestelmän käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat Maahanmuuttovirastolle. Sisäasiainministeriö päättää valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikoista. Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskukset ovat Maahanmuuttoviraston alaisia. Valtio myös vastaa toiminnan kustannuksista.

ILMOITUS

– Tulijoita on nyt niin paljon enemmän kuin aiemmin, ettei tilannetta voida kunnialla hoitaa olemassa olevalla infrastruktuurilla. Sisäministeriön tulee nyt käyttää lain suomia mahdollisuuksia ja määrätä järjestelykeskusten perustamisesta. Nyt jos koskaan aiemmin on kyse lain tarkoittamasta laajamittaisesta maahantulosta, Sarkkinen sanoo.

Lain mukaan vastuu turvapaikanhakijoiden auttamisesta kuuluu valtion vastuulle. Jos valtio ei reagoi riittävän nopeasti, asettaa se kunnat ja turvaa hakevat ihmiset vaikeaan asemaan.

Hallitsematon tilanne uhkaa

– Ei ihmisiä voi jättää kaduille. Jos valtio ei reagoi tilanteeseen riittävästi, niin tilanne voi muuttua hallitsemattomaksi ja kunnat ja yksityiset joutuvat alkamaan perustamaan epävirallisia hätämajoituksia. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että kaupungit tai yksityiset toimijat perustavat epävirallisia majoituksia virallisen prosessin ohi ilman tarvittavaa osaamista ja työkaluja. Ministeriön on tunnustettava tilanne ja reagoitava, Sarkkinen vaatii.

Hän vetoaa myös kuntiin sen puolesta, että ne suhtautuisivat myönteisesti turvapaikanhakijoiden majoitusyksiköiden perustamiseen kuntansa alueelle.