”Koulutuksesta ja peruspalveluista leikataan, mutta samaan aikaan mällätään rahaa satojen tuhansien nuorten vastentahtoiseen kouluttamiseen.”

Tamperelainen aktivisti Visa Savolainen tuomittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa 173 vuorokauden rangaistukseen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. 21-vuotias Savolainen on entinen Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja.

Savolainen sanoo kieltäytyvänsä aseista protestiksi kansainväliselle aseiden kilpavarustelulle ja kasvavalle nationalismille. Omalla toiminnallaan hän ei halunnut tukea vanhanaikaista ja syrjivää rakennetta.

– Sen lisäksi, että asevelvollisuusjärjestelmä luo institutionalisoitua väkivaltaa, sillä on keskeinen rooli kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ylläpitämisessä ja uusintamisessa. Ainoastaan juridisesti miehiin kohdistettu kontrolli levittää kuvaa kahdesta toiselleen luontaisesti vastakkaisesta sukupuolesta, joiden tehtävät yhteiskunnassa ovat automaattisesti erilaiset, Savolainen perustelee kieltäytymistään.

”Samaan aikaan kun peruspalveluista leikataan…”

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan totaalikieltäytyjien vankeusrangaistukset ovat yksi esimerkki asevelvollisuuden aiheuttamista ongelmista. Vaikka sodanaikaisen reservin pienentämisen myötä ajatus kaikkien asevelvollisuusikäisten miesten kouluttamisesta on tullut turhaksi, asevelvollisuutta halutaan yhä sanktioida langettamalla ihmisoikeuksia rikkovia ehdottomia vapausrangaistuksia.

ILMOITUS

Liiton mukaan asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa nykyisellään lähes nelinkertaisen määrän reserviläisiä kuin armeijan mukaan olisi tarpeen: reservissä on 900 000 sotilasta, vaikka sodanaikainen tarve Suomen aseelliseen puolustamiseen on vain 230 000.

– On hullunkurista, että tilanteessa, jossa koulutuksesta ja peruspalveluista leikataan, mällätään rahaa satojen tuhansien nuorten vastentahtoiseen kouluttamiseen. Sen lisäksi, että nuorten kouluttaminen, kontrollointi ja rankaiseminen maksavat, on kansantaloudellisesti tehotonta pakottaa parhaassa työ- ja opiskeluiässä olevat nuoret vuodeksi armeijaan tai siviilipalvelukseen, sanoo Savolainen.

Kymmeniä rangaistaan

Savolainen on yksi noin 40–50 nuoresta suomalaisesti miehestä, jotka tuomitaan vuosittain vapausrangaistukseen asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta kieltäytymisen johdosta. Määrä on ollut kasvusuunnassa viime vuosina. Valtaosa totaalikieltäytyjistä saa nykyään valvontarangaistuksen, mutta myös vankilatuomiot ovat edelleen mahdollisia. Savolaisen tuomio toimeenpannaan valvontarangaistuksena.

Yhdistyneiden kansankuntien ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erityiskohtelun koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä, koska nykyinen tilanne rikkoo yhdenvertaisuutta. Jehovan todistajat on vapautettu palveluksesta rauhan aikana. Toistaiseksi Suomen valtio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Aseistakieltäytyjäliitto vetoaa päättäjiin totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten välittömäksi lakkauttamiseksi sekä peräänkuuluttaa koko asevelvollisuusjärjestelmän pikaista uudelleenarviointia. Aikansa elänyt asevelvollisuus on häpeällinen Suomelle paitsi ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta myös kansakunnan taloudellisten resurssien tuhlaamisen vuoksi, liitto väittää.