”Euroopan mailla, myös Suomella, on inhimillinen vastuu auttaa kodeistaan paenneita ihmisiä.”

Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä antaa tukensa uudelle turvapaikanhakijoiden hätämajoituskeskukselle Oulun Sanginsuussa. Tukensa hätämajoituskeskukselle ovat ilmaisseet myös vihreiden ja kokoomuksen valtuustoryhmät.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa, että maailmassa on nyt eniten hätää ja sotaa pakenevia ihmisiä sitten toisen maailmansodan. Kasvanut määrä siirtolaisia hakee turvaa Euroopasta ja vähäisissä määrin myös Suomesta. Tärkeintä olisi saada ratkaistua konfliktien ja pakolaisuuden alkusyitä, mutta Euroopan mailla on myös inhimillinen vastuu auttaa kodeistaan paenneita ihmisiä. Niin myös Suomella.

Olemassa olevat vastaanottokeskukset ovat täynnä, joten hätämajoitusta tarvitaan akuutin tilanteen ratkaisemiseksi. Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä katsookin että hätämajoitusyksikön avaaminen Ouluun on välttämätön toimi ja toivoo, että myös muissa kunnissa suhtauduttaisiin positiivisesti vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden avaamiseen.

Lisäksi on varmistettava, että viranomaisilla on riittävät resurssit turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja myönteisten turvapaikkapäätösten saaneiden riittävään kotouttamiseen.

Majoitusyksikön tuottamat mahdolliset ongelmat ja ristiriidat on pyrittävä ratkaisemaan viipymättä ja yhteisymmärryksessä paikallisen yhteisön kanssa. Majoitusyksiköiden läheisyydessä asuville on jaettava riittävästi tietoa ja majoitusyksikössä asuville turvapaikanhakijoille on kerrottava selkeästi elinympäristön toimintatavoista, valtuustoryhmä vaatii.