Lehtikuva/Milla Takala

Tutkijat kehottavat kopioimaan onnistuneiden kuntien malleja.

Sote-uudistus tuo kansantalouteen parhaimmillaan jopa 2-3 miljardin euron säästöt, jos käyttöön otetaan tehokkaimpien kuntien ja alueiden mallit, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema Aalto–yliopiston tuore tutkimus.

Tutkijoiden laskelmat ja ehdotukset perustuvat tehokkaimpien kuntien kustannustasoon. Ottamalla käyttöön näiden kuntien ja alueiden toimintamallit voidaan päästä merkittäviin säästöihin, tutkimuksessa todetaan.

Miljardin euron säästö saavutettaisiin tutkijoiden mukaan esimerkiksi purkamalla laitospaikkojen ylikapasiteettia. Satoja miljoonia säästettäisiin tehostamalla lääketieteellisiä tukipalveluja eli laboratorio- ja kuvantamispalveluita sekä leikkaussalien toimintaa.

Tutkijat uskovat, että uudistuksella on mahdollista sekä parantaa palvelujen laatua että luoda kustannustehokas palvelurakenne. Uudistus voisi myös supistaa kestävyysvajetta.

Kahden portaan terveydenhuoltoon

Terveydenhuolto kannattaisi tutkijoiden mielestä toteuttaa kaksiportaisena eli sairaaloissa ja hajautettuina lähipalveluina.

ILMOITUS

Lähipalvelumallissa terveydenhuollon toimipisteitä olisi useissa kunnissa. Sairaalan lääkäreiden osaaminen ulottuisi alueen kaikille vuodeosastoille.

Vanhuspalveluihin tutkijat tarjoavat alueellista ja tasalaatuista kuntoutusjärjestelmää, joka olisi terveydenhuollon tapaan kaksiportainen. Nykyiset vanhuspalvelut jaettaisiin 24 tunnin palveluiksi ja päiväpalveluiksi.

– Hoivakotijärjestelmä pitää uudistaa ja rakentaa eläkeläisille kotihoidon sallivia palvelukortteleita, tutkijat ehdottavat.

He kaipaavat ikääntyneille myös maakunnallisia terveysohjelmia ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

– Tällaisella kehittämisohjelmalla synnytettäisiin alueille toimiva kokonaisuus ja Suomelle selviämispolku ikääntymisen aiheuttamaan kustannuskriisiin.