All Over Press/Seppo Haavisto

Äänekosken tuulivoimalat

Äänekoskelle rakennetaan neljä noin 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa

Tuulivoimalat valmistuvat mahdollisesti jo 2016

Tavoite 10 000 MW per voimala, joka kattaa Äänekosken energian tarpeesta noin kolmanneksen

Tuulivoimalan kustannusarvio noin 20 – 25 miljoonaa euroa

Äänekoskelle haetaan uusia tuulia. Kivetyn alueelle nousee neljä tuulivoimalaa, jos kaupunginhallitus hyväksyy asian elo-syyskuun tavoiteaikataulussa.

Äänekosken kaupunginhallitus käsittelee Greenwatt Honkakangas Oy:n suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemukset ripeällä aikataululla.

ILMOITUS

– Vaikka hanke eteneekin nopeasti, ei tiedottamista, riittävää tutkimista ja eri intressipiirien näkemyksiä jätetä huomiotta, lupaa Äänekosken kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen.

Suunnittelutarvepäätös on vähemmän kankea kuin yleiskaavoitusprosessi. Myös tuulivoimala-alueen rajanaapureita lähikuntien puolelta kuullaan, ja he pääsevät kertomaan näkemyksensä.

Alue on osoittautunut tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi Keski-Suomen liiton tekemässä selvityksessä. Tuulivoima-alue sijaitsee 30 kilometrin päässä Äänekosken keskustasta.

Suhteutettuna Äänekosken sähköenergian tarpeeseen tuulivoimalat tuottaisivat vuositasolla karkeasti arvioituna noin kolmanneksen.

Sijainti syrjäinen ja
tekniset valmiudet hyvät

Hankkeesta vastaava projektipäällikkö Hans Vadbäck pitää tuulipuiston sijaintia hyvänä. Se on sopivalla korkeudella merenpinnasta ja sijainti on syrjäinen. Rakentamisen ja huoltamisen kannalta tärkeä valtatie on riittävän lähellä.

Lähimpään asutukseen on matkaa pari kilometriä. Vadbäck kertoo asuvansa noin kilometrin päässä tuulivoimalasta. Itse hän ei koe tuulivoimaloita millään tavalla ongelmalliseksi, päinvastoin.

Hankealueen läheisyydessä kulkee suurjännitejohto. Vadbäckin mukaan tekniset valmiudet liittymiseen ovatkin harvinaislaatuiset.

Parempi tuulivoima
kuin ydinjätehauta

Äänekosken ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kimmo Tuikka (vihr.) muistuttaa, että samaiselle Kivetylle haluttiin rakentaa ydinjätteen kaatopaikkaa 90-luvulla. Tuolloin asiasta oli kova vääntö.

– Kyllä tämä on positiivinen uutinen. Tuulivoima on puhdasta energiaa päästöjen näkökulmasta, Tuikka toteaa.

Lintuharrastajana hän tietää, että alueelle ei ole lintujen onnistuneen muuton eikä pesinnän kannalta esteitä tuulivoimapuiston sijoittamiselle.

Hänen omaan silmäänsä pistää paljon enemmän Pyhähäkin kansallispuistoa varjostava kännykkämasto kuin Kivetyn takamailla puhdasta energiaa jauhava tuulivoimala.

Työtä ja
kestävää kehitystä

Ääneseudun Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Äänekosken vasemmiston kaupunginvaltuutettu Matti Virtanen muistuttaa, että Äänekoski on hyväksytty viime vuoden marraskuussa EU:n korkeamman yritystuen alueeksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ajoi asiaa aktiivisesti.

– Tämä avaa mahdollisuuden sille, että kaupunkimme uudet uusiutuvan energian hankkeet ja erilaiset green tech- kehittämisprojektit pääsevät sen mukanaan tuoman investointituen piiriin, Virtanen toteaa.

Ville Silvasti arvioi tuulivoimalahankkeen työllistävän rakennusvaiheessa pelkästään kuljetuspuolella 5 – 10 henkilöä.

– Olisi toivottavaa, että uusien tuulivoimaloiden tuotanto Keski-Suomessa kasvaa ja tarjoaa työpaikkoja sen lisäksi, että tuulivoimaloiden rakentamis- ja huoltovaiheisiin joka tapauksessa tarvitaan työvoimaa, iloitsee Virtanen Äänekoskella positiivisessa myötätuulessa etenevää hanketta.

Äänekosken tuulivoimalat

Äänekoskelle rakennetaan neljä noin 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa

Tuulivoimalat valmistuvat mahdollisesti jo 2016

Tavoite 10 000 MW per voimala, joka kattaa Äänekosken energian tarpeesta noin kolmanneksen

Tuulivoimalan kustannusarvio noin 20 – 25 miljoonaa euroa