Jarmo Lintunen

Psykiatrinen sairaalahoito keskitetään pääosin Helsingin seudulle.

Henkilöstö haluaa säilyttää Kellokosken sairaalan.

– Pidimme perusteltuna jatkaa Kellokosken sairaalatoimintaa myös pitkällä aikavälillä, HUS:n JHL:n pääluottamusmies Kalevi Kannisto kertoi tiedotteessaan.

HUS esittää Kellokosken sairaalan lopettamista psykiatrisena sairaalana vuonna 2019. Päätöksen teki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n johtoryhmä keskiviikkona.

Sairaalakapasiteetin lisärakentamista Helsingin alueelle ei voi pitää mitenkään kustannus- tehokkaana ratkaisuna.

Sulkeminen edellyttää investointeja muualle

Kellokosken sairaalan sulkemisen seurauksena pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat potilaat hoidettaisiin Helsingissä tai muualla pääkaupunkiseudulla.

– Tämä merkitsisi mittavia investointeja uuden sairaalakapasiteetin rakentamiseksi Helsingin seudulle, Kannisto arvioi.

ILMOITUS

Hän muistuttaa, että kuntouttavaa psykiatrista osaamista on keskitetty viime vuosina juuri Kellokosken sairaalan yhteyteen. Siellä on muun muassa oikeuspsykiatrista hoitoa, jossa vuosia kestävissä hoidoissa tarvitaan toimintakyvyn ylläpitämiseen monipuolista toiminnallista kuntoutusta.

– Kellokosken sairaalassa on valmiit, toimivat puitteet toiminnalliseen kuntoutukseen, liikuntahalleineen, työkeskuksineen, puutarhoineen ja muine toimintoineen, Kannisto sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että Kellokoskelle on juuri tästä syystä kuntouttavaa hoitoa on vuosien myötä siirretty Helsingistä ja Tammisaaresta.

Ei voi olla taloudellisesti tehokasta

Kannisto puuttuu myös henkilöstön asemaan. Hänestä HUS-psykiatrian toiminnot on nyt järjestetty poukkoilevasti.

– Osaavan henkilöstön sitoutuminen edellyttää osaltaan ennakoitavuutta, Kannisto sanoo.

– Henkilöstölle johdonmukaisella ja suunnitellulla toiminnan kehittämisellä on merkitystä myös omaan elämäänsä liittyvissä valinnoissa, kuten asumistaan ja lastensa koulunkäyntiä koskevissa ratkaisuissa.

Kanniston mukaan palvelurakenteen toimiva muutos edellyttäisi riittävää resursointia avohoitoon.

– Nyt päätöksiä näyttää ohjaavan taloudelliset intressit, joskaan sairaalakapasiteetin lisärakentamista Helsingin alueelle ei voi pitää mitenkään kustannustehokkaana ratkaisuna, hän sanoo.

– Uudenmaan psykiatristen sairaansijojen siirtämisessä vähäisessä määrin Hyvinkäälle ja etupäässä Helsingin alueelle ei ole kyse niinkään palvelurakenteen muutoksesta vaan sairaalapalvelujen keskittämisestä erityisesti Helsingin alueelle.