Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen kannustaa hallitusta karsimaan turhaa byrokratiaa. Hänninen kommentoi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) keskiviikkona eduskunnassa antamaa ilmoitusta normien purkamisesta.

– Turhaa byrokratiaa on syytäkin purkaa, kunhan se tehdään ihmisten parhaaksi eikä pahaksi. Esimerkiksi vaikeaselkoiset ja nöyryyttävät käytännöt toimeentulotukea haettaessa tai yhdistysten palkatessa yhteiskunnan tuella työntekijöitä tulee muuttaa sujuvammiksi ja yksinkertaisemmiksi, Hänninen sanoo.

Hännisen mielestä esimerkiksi sähköisessä palvelussa on hyvät mahdollisuudet järkeistämiseen.

Hännisen mielestä esimerkiksi sähköisessä palvelussa on hyvät mahdollisuudet järkeistämiseen.

– Jos digitalisaatiota ollaan tosissaan edistämässä, lähdetään vaikka siitä, ettei samoja asioita tarvitse täyttää uudelleen jokaiseen poliklinikan esitietokaavakkeeseen tai Kelan tukihakemukseen, hän ehdotti.

Hänninen puolustaa sääntelyä ja arvioi turhiksi sellaiset normit, joiden valvontaan ei varata resursseja. Hän muistuttaa siitä, että esimerkiksi ympäristönormeilla turvataan ihmisten ja luonnon hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

– Talvivaara on esimerkki riittämättömästä valvonnasta ja vastuusta eikä ainakaan ylisääntelystä. Lupaprosesseja voi sujuvoittaa, mutta silloinkaan ei ole kyse niinkään normeista vaan järjestelmästä, joka normeja tulkitsee ja soveltaa, Hänninen toteaa.