Juha Säijälä

Ydinvoimatyömaan raivaustyöt täydessä vauhdissa – rakentamislupaa ei vielä edes jätetty.

Ydinvoimayhtiö Fennovoima jatkaa ydinvoimala-alueen raivaustöitä Pyhäjoen Hanhikivenniemellä. Työmaa-aitoja pystytetään, noin sadan hehtaarin alue on suurimmaksi osin avohakattu ja kesämökinomistajia on kehotettu poistumaan alueelta.

Varsinaisen rakentamisluvan viimeinen jättöpäivä on kuitenkin vasta 30.6. Mikäli Fennovoima ei jätä hakemusta valtioneuvostolle päivämäärään mennessä, vuonna 2010 annettu periaatepäätös raukeaa.

Ydinenergialain 18. ja 19. pykälän mukaan voimalan rakentamislupa voidaan myöntää vain, jos energiayhtiöllä on hallinnassaan tarvittava maa-alue, jolle voimala tullaan perustamaan. Alueen mökinomistajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että tämä ehto ei täyty, sillä kymmenkunta mökinomistajaa on kieltäytynyt myymästä mökkejään.

Ydinvoimayhtiö on siirtynyt pakkolunastusmenettelyyn ennakkohaltuunottoluvan nojalla. Mökkiläisten on käsketty poistua alueelta ja jättää mökkiensä avaimet ydinvoimayhtiön toimistoon toukokuun loppuun mennessä. Mökinomistajien mielestä tämä on pöyristyttävää.

Toivo Kamutta aloitti kalastajamökkinsä rakentamisen vuonna 1962. Hän toi rakennusmateriaalit niemelle veneellä, sillä tuohon aikaan alueelle ei johtanut teitä. Hän on pitänyt mökkiä toisena kotinaan ja käy usein rentoutumassa merellisessä maisemassa. Hän ihmettelee, että omin käsin rakennetun mökin avaimet pitäisi antaa pois, vaikka minkäänlaista korvausta mökistä ei ole edes tarjottu.

ILMOITUS

– Ei olla senttiäkään saatu.

Pakkolunastuksen lisäksi yhtiölle on myönnetty maisematyölupa, jonka nojalla alueen metsät on hakattu ennen kuin rakentamislupahakemusta on edes jätetty. Maisematyöluvista on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitusprosessi on kesken. Silti puuhakeautot ja kaivinkoneet mylläävät tulevan voimalan alueella kiivasta vauhtia.

Miltä tämä tuntuu vuosikausia Hanhikivenniemellä viettäneestä kesäasukkaasta?

– Tuntuu siltä, että yksityisellä kansalaisella ei ole Suomessa enää mitään oikeuksia, kaikki voidaan viedä, kun vain joku isompi tulee ja sanoo että mä haluan tämän, nimettömänä pysyttelevä mökinomistaja sanoo.

Aktivistit paikallisten tukena

Hyökyaalto-verkostoksi itseään kutsuva ympäristöaktivistien ryhmä on Hanhikivenniemellä tukemassa paikallisia ydinvoiman vastustajia. Mökinomistajat ovat antaneet mökkinsä aktivistien käyttöön, ja heillä on paikallisten vahva tuki. Ydinvoiman vastustajien leiriin tuodaan vettä, kahvia ja pullaa.

– Nämä ovat fiksuja nuoria, eivätkä mitään terroristeja, sanoo toinen paikallinen mökinomistaja, joka tarjosi mökkinsä aktivistien käyttöön.

Julkisuudessa on käyty informaatiosotaa siitä, minkälaisin keinoin ympäristöaktivistit ovat vaikuttaneet alueen rakennustöihin. Yleisesti käytetty keino on työkoneiden kulkemisen estäminen.

Kansan Uutisten toimittaja ja kuvaaja olivat paikalla kesäkuun alussa, kun aktivistit pysäyttivät rakennusurakoitsijan kaivinkoneen. Kuljettajaa ei potkittu eikä kaivinkonetta kivitetty, toisin kuin Oulun poliisilaitos tiedotti. Yksi aktivisteista sen sijaan kiipesi kaivinkoneen hyttiin, otti koneen avaimet virtalukosta ja poistui paikalta.

Hyökyaaltolaiset kummastelevat, miksi nimenomaan rakennusurakoitsijoiden ja Fennovoiman ääntä kuunnellaan tarkemmin kuin paikallisia. He eivät omien sanojensa mukaan tee ilkivaltaa alueella oleville mökeille – hehän asuvat niissä – eivätkä aktivistit turvaudu väkivaltaan. Rakennusurakoitsijoita sinänsä ”ei tietenkään vastusteta, vaan ydinvoiman lisärakentamista”, nimettömänä pysyttelevä luonnonsuojelija sanoo.

– Ymmärrämme urakoitsijoiden turhautumisen töiden häirintään, mutta haluamme lähettää vakavan viestin, että ydinvoima on vaarallista.

Hän huomauttaa, että ydinjäte säilyy vaarallisena noin 100 000 vuoden ajan. Lisäksi hän pitää käsittämättömänä, että Pyhäjoen voimalan ydinjätteen loppusijoituspaikkaa ei ole vieläkään päätetty, vaikka rakennustöiden olisi määrä alkaa pian. Jos Olkiluoto 3 valmistuu ja Fennovoiman suunnittelemat reaktorit rakennetaan, Suomesta tulee maailman suurin ydinjätteen tuottaja asukasta kohden.

Hankkeessa muitakin epäselvyyksiä

Myös urakoitsijoiden vastuullisuudessa olisi parantamisen varaa. Stora Enso kieltäytyi Hanhikivenniemen hakkuutöistä ennen rakentamisluvan myöntämistä, mitä luonnonsuojelijat kiittelevät. Lassila & Tikanoja Biowattia maisematyöluvan lainvoiman puuttuminen ei sen sijaan häirinnyt.

Mökinomistajat, luonnonsuojelijat ja ydinvoimalaa vastustava Pro Hanhikivi -yhdistys kritisoivat myös prosessia, jolla periaatepäätösprosessi käsiteltiin. Ydinvoimalaitoshanke on muuttunut olennaisesti vuoden 2010 periaatepäätöksen jälkeen. Esimerkiksi saksalainen E.ON vetäytyi hankkeesta ja tilalle tuli venäläisomisteinen Rosatom.

Jotta rakentamislupa voitaisiin myöntää, yhtiöllä pitää olla vähintään 60 prosentin kotimainen omistus. Tämä ehto täyttyy nyt, mutta Rosatomin mukaantulo on erikoista sikäli, että sama taho on paitsi suurin yksittäinen osakas 34 prosentin omistusosuudellaan, myös teknologinen asiantuntija, kierrätetyn polttoaineen toimittaja sekä rahoituksen järjestäjä.