-Oikeistohallituksen esittämät normien purkutalkoot osuvat kuntalaisiin. Palveluiden leikkaaminen on lyhytnäköistä ja kalliiksi koituvaa politiikkaa. Näin ei tarvitsisi olla, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Anna Mäkipää.

Mäkipään mukaan myös kuntien järjestämisvelvoitteiden höllentäminen johtaa kuntalaisten eriarvoisuuden kasvuun, ja palvelutason eriytymiseen.

Turun Vasemmisto suhtautuu kriittisesti myös puitelakiin, joka antaa harkintavaltaa kunnille päättää itse esimerkiksi kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Vasemmisto pelkääkin, että kunnat eivät noudata palveluvelvoitteitaan.

Toimeentulotuen byrokratiaa kevennettävä

Vasemmiston mielestä valtion olisi tuettava kuntia laadukkaiden palveluiden järjestämisessä, eikä vähentää kuntien keskeisiä tehtäviä. Jo edellisellä hallituskaudella kunnat pistettiin säästämään rutkasti. Helppoja säästämisen kohteita ei ole.

Turun Vasemmisto epäilee, että tekeillä oleva laki yksityistää ihmisten tärkeinä pitämiä, vapautta ja tasa-arvoa luovia palveluja.

-Jos normeja todella halutaan purkaa, niin valtion kuin kunnallisellakin tasolla olisi syytä aloittaa sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä käytännöistä, ja keventää esimerkiksi toimeentulotukea saaviin kohdistuvaa byrokratiaa, Turun Vasemmisto ehdottaa.

Kommentit