Lehtikuva/Vesa Moilanen

Uuden hallitusohjelman ainoa viittaus sukupuolten tasa-arvoon on toteamus siitä, että miehet ja naiset ovat Suomessa tasa-arvoisia. Ohjelma heijastelee näkemystä jo toteutuneesta tasa-arvosta sen sijaan, että se määrätietoisesti pyrkisi muutokseen, kummastelevat naisjärjestöt.

Naisjärjestöt Yhteistyössä (Nytkis) ihmettelee Juha Sipilän hallituksen tasa-arvolinjauksia – tai oikeammin niiden täydellistä puuttumista hallitusohjelmasta.

Hallitusohjelmassa ei ole sitouduttu laatimaan hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Mikäli sitä ei tällä kaudella tehdä, se olisi ensimmäinen kerta 20 vuoteen. Tasa-arvopolitiikkaa käsittelevät tutkimukset ovat selkeästi tuoneet esiin, että tasa-arvo-ohjelmalla on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä, yhdentoista naisjärjestön yhteistyöelin toteaa.

Hallitusohjelmassa ei myöskään oteta kantaa palkkatasa-arvon edistämiseen eikä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen. Näihin molempiin ovat YK-sopimuksia valvovat elimet puuttuneet toistuvasti Suomen kohdalla, viimeksi YK:n CEDAW-toimikunta vuonna 2014.

Naisjärjestöt vaativat, että hallitus toteuttaa edellä mainitut hankkeet ja lisäksi arvioi tekeillä olevan toimintasuunnitelmansa sukupuolivaikutukset.

Nytkikseen kuuluvat kaikkien kolmen hallituspuolueen naisjärjestöt.

ILMOITUS

Varhaiskasvatuksen leikkauksella iso vaikutus

Naisjärjestöt viittaavat valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan menojen leikkaukset ja verojen muutokset kohdistuvat eri väestöryhmiin siten, että väestöryhmistä kärsivät eniten eläkeläiset ja ikääntyneet, lapsiperheet ja työttömät. Vaikutuksia sukupuolen mukaan ei ole arvioitu, mutta ne pitäisi järjestöjen mielestä selvittää kiireellisesti.

Nytkiksen mielestä subjektiivisen päivähoidon rajaamisen vaikutukset naisten työllisyyteen on välttämätöntä selvittää. Päivähoidon käytön vähenemisellä on laajat seuraukset, koska korkeatasoinen varhaiskasvatus on yksi tärkeimpiä ja tehokkaimpia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistajia.

Myöskään päivähoitomaksujen nollamaksuluokkaa ei voida purkaa ilman seurausten selvittämistä, Nytkis vaatii. Sen käyttäjissä on paljon vähävaraisia yksinhuoltajaäitejä ja maahanmuuttajia. Myös lapsilisien indeksikorostusten poistamisella on näille ryhmille suuri merkitys.

Kun hallitus haluaa tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista, päivähoidon järjestyminen on siinä ratkaisevalla sijalla.

Määräaikaiset työsuhteet kohdistuvat naisiin

Erityisesti naisiin vaikuttaa hallitusohjelman linjauksista myös määräaikaisten työsuhteiden lisääminen, koska ne kasaantuvat naisille ja ovat erityinen loukku synnytysiässä oleville naisille.

Toisaalta hallitusohjelmassa ei ole kirjauksia vanhempainvapaan tasaisemmasta jakamisesta vanhempien kesken.

Positiivisella puolella ovat omaishoitajien tilanteen korjaaminen ja takuueläkkeen korottaminen, jotka koskevat pitkälti naisia.

Ikääntyneiden naisten tilannetta taas huonontavat eläkeläisten asumistuen ja lääkekorvausten laskeminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korottaminen.