Jussi Joentausta

Kansanedustaja Matti Semi (vas.) tuomitsee työllisyysmäärärahojen leikkaamisen. Hän puhui asiasta hallitusohjelmakeskustelussa eduskunnassa keskiviikkona.

Semi muistutti siitä, että työllistämisrahan tarve etenkin rakennemuutosalueilla on huutava.

– Nyt heikennetään entisestään kuntien mahdollisuutta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, ja tämä tietää kasvavia toimeentulotukimenoja, Semi sanoi. Hän vaatiikin hallitusta antamaan lisäbudjetissa alueellista lisärahaa pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.

Samalla hän toivoi paikallisille toimijoille vapaampia käsiä työllisyysrahojen kohdentamisessa.

Kunnat karsimaan palveluja

Semi muistutti lisäksi, että hallituksen lupaama kuntien tehtävien karsiminen tarkoittaa palveluiden alasajoa ja työpaikkojen karsimista

ILMOITUS

– Tällainen palveluiden alasajo-ohjelma yhdistettynä hallituksen järkyttävän suuruisiin sosiaaliturvan leikkauksiin on takuuvarma tapa lisätä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, hän totesi.

Semi luonnehtikin hallitusohjelmaa eriarvoistamisohjelmaksi.

– Palvelut romuttamalla, köyhiä rankaisemalla ja palkkoja polkemalla ei Suomea nosteta. Suomi nostetaan työllä, kunnon palkalla ja oikeudenmukaisella sosiaalipolitiikalla, hän kiteytti.

Semi piti hallitusohjelmassa hyvänä sitä, että osa edellisen hallituksen perusväylänpitoon tekemistä leikkauksista perutaan, mutta korosti näiden lisärahojen rakennemuutosalueet huomioivan ja vientiä tukevan kohdentamisen tärkeyttä.

– Infran kuntoon saaminen on puhtaasti elinkeinopolitiikkaa. Se on perusta Itä- ja Pohjois-Suomen viennin elinmahdollisuuksille ja uusille työpaikoille, Semi sanoi.

– Esimerkiksi metsäteollisuuden puunsaannin turvaaminen ja matkailun olosuhteiden kohentaminen ovat erittäin tärkeitä kohteita.