Hankintalain uudistaminen mahdollistaisi kotimaisten cleantech-yritysten suosimisen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski pitää hallituksen työmarkkinatoimia eriarvoistavina ja työttömyyttä lisäävinä. Biotaloustavoitteita hän kiitteli eduskunnassa, mutta varoitti leikkauksien vaarantavan niiden toteutumisen.

– Biotalous ja cleantech ovat hallitusohjelman parasta antia. Ristiriitaa ja ihmetystä herättävät kuitenkin leikkaukset tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta. Aivan kuin luultaisiin biotalouden ja metsien luomien mahdollisuuksien olevan toteuttamista vaille valmiit, Myllykoski ihmetteli.

Hän neuvoi hallitusta uudistamaan hankintalain niin, että se mahdollistaa kotimaisten cleantech-yritysten suosimisen julkisissa hankinnoissa ja näin referenssilaitosten luomisen vientiä varten.

– Mahdollistamalla suomalaiselle teknologiateollisuudelle referenssejä mahdollistetaan uuden teollisuuden synty.

Yhteiskuntasopimus lisäisi työttömyyttä

Myllykoski arvosteli hallituksen ajavan ay-liikettä ja palkansaajia ahtaalle tekemällä jättileikkauksia työttömyysturvaan ja sosiaalipalveluihin. Hallituksen yhteiskuntasopimusneuvotteluihin asettama vaatimus työajan pidentämisestä sadalla tunnilla lisäisi työttömyyttä talouden nykytilanteessa.

– Työajan lisääminen sadalla tunnilla vähentäisi työvoiman tarvetta laskennallisesti 115 000 henkilötyövuodella. Tuo määrä joutuisi siis kortistoon, jos talous ei kasva.

Myllykoski kaipasi hallitukselta toimia työelämän epäkohtien parantamiseksi, kuten työehtojen rapautumisen ja silpputyön ehkäisemiseksi. Kansainvälinen työjärjestö ILO varoitti taannoin työelämän epävarmistumisen uhkaavan jo yhteiskuntien vakautta.