Anna Upola-Lehto

Ele Alenius hahmotteli 90-vuotispuheessaan yhteiskunnallisen kehityksen haltuunottamista tieteen ja teknologian kehityksen avulla.

– Ne, jotka Suomessa ovat halunneet puolustaa hyvinvointivaltiota ja ylipäätänsä demokratiaa, ovat hävinneet vaaleissa. Uuden hallituksen ohjelma kertoo selvästi siitä, miten voimakas uusliberalismin offensiivi hyvinvointivaltiota vastaan Suomessa on.

– Nyt voidaan kysyä, onko taivaanranta työväenliikkeen ja aatteellisen vasemmiston kannalta pelkästään mustien pilvien peittämä. Minun vastaukseni on: ei, kun katsotaan tilannetta laajemmassa perspektiivissä.

Näin sanoi Ele Alenius 90-vuotispuheessaan Helsingissä Työväenliikkeen kirjastossa viime viikolla. Tilaisuudessa käytiin läpi Aleniuksen Maailmankehityksen suuri käänne -kirjan uusintapainosta.

Ihmiskunnan historia on kehityksen historiaa.

Pitkän linjan poliittinen vaikuttaja, entinen SKDL:n puheenjohtaja, kansanedustaja, valtiovarainministeri ja Suomen pankin johtokunnan jäsen katsoo ihmiskunnan elävän parhaillaan ratkaisevaa aikaa.

– Voidaan puhua siirtymisestä teollisesta aikakaudesta uuteen tieteellis-teknologiseen aikakauteen. Sen sijaan yhteiskunta järjestelmineen on perusteiltaan edelleen sama kuin se on kauan ollut.

ILMOITUS

– On selvää, että jos tämä ero kasvaa, siitä seuraa aivan uusia ongelmia.

Politiikassa kamppaillaan kulttuurievoluution suunnasta

Edellisenä suurena kehitysaskeleena Alenius pitää hyvinvointivaltion luomista, joka merkitsi hänelle ihmiskunnan kulttuurievoluution siirtymistä korkeammalle tasolle.

1970- ja 80-lukujen taitteessa alkoi Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt uusliberalismin hyökkäys hyvinvointivaltio-ideologiaa vastaan.

– Kun Neuvostoliitto kymmenkunta vuotta myöhemmin romahti, alettiin korostaa sitä, että vapaa kapitalistinen markkinatalous on osoittanut yleispätevyytensä eikä muita järjestelmiä tarvita.

Vuonna 2008 puhkesi talouskriisi, josta tuli yhtä paha kuin maailmansotaan johtaneesta 1930-luvun kriisistä.

– Tällä kriisillä ja uusliberalismilla on yhteys keskenään. Sen sijaan on jokseenkin selvää, että talouden kriisi ei ole hyvinvointivaltion aiheuttama. Kuitenkin kovin monet näkevät asian toisin.

– Vasemmistoliitto on selvästi hakemassa suurta aatteellista linjaa. Vaaleissa se kuitenkin menetti kannatustaan ainakin osittain sen vuoksi, että se korosti valtion velan kasvuun perustuvaa talouden elvytyspolitiikkaa, jonka yhteyttä hyvinvointivaltion puolustamiseen ei yleisesti ymmärretty. Käsite ”velka” pelotti.

Muutosvaihe on mahdollisuus

Euroopan yhteiskunnallinen ajattelu on Aleniuksen mukaan sekasortoisessa tilassa. Monen on vaikea hahmottaa poliittisia perusasetelmia, kuten köydenvetoa keskuspankin rahapolitiikan ja hyvinvointivaltion demokraattisemman finanssipolitiikan välillä.

Sekasorrosta, vaalitappiosta, talouskriisistä ja hyvinvointivaltion vastaisesta hyökkäyksestä huolimatta Alenius ajattelee tulevaisuutta myönteisesti. Ihmiskunnan historia on hänelle ennen kaikkea kehityksen historiaa. Elintason nousun lisäksi ihminen on käynyt kuussa sekä rakentanut tietokoneet ja internetin.

– Suuressa muutosvaiheessa uusilla näkemyksillä on suuret mahdollisuutensa, ja se vasemmiston, tai oikeastaan kaikkien edistyksellisten voimien, on nyt syytä ottaa huomioon.

Aatteen pitää vastata uutta todellisuutta

Alenius muistutti, että ihmiskunta tulee elämään aivan toisenlaisessa tieteen ja tekniikan maailmassa kuin tähän asti. Poliittista toimintaa ohjaavan aatteellisuuden pitäisi vastata tätä uutta todellisuutta niin, että se kykenee hallitsemaan yhteiskunnallista ja teknistä kehitystä.

– Viime vuosikymmeninä tilanne on ollut se, että vasemmistolle perinteinen pyrkimys kehityksen hallitsemiseen sosiaalisin kriteerein on jatkuvasti vaikeutunut.

Nyt kulttuurievoluution määrittämä perustilanne on Aleniuksen mukaan muuttumassa. Kehityksen suurten linjojen hallitsemisen mahdollisuudet paranevat tietoteknologian kehityksena mukana ”ratkaisevasti paremmiksi” kuin teollisella aikakaudella on koskaan ollut.

– Tämä on uutta aikakautta luovan kvanttifysiikan ansiota, ja siitä on syytä tehdä myös yhteiskunnallista todellisuutta. Kehityksen ohjaaminen järkevästi ja koko ihmiskuntaa hyödyttävästi on tullut täysin mahdolliseksi. Tämä avaa ihmiskunnan tulevaisuudelle aivan toisenlaiset näköalat kuin mihin uusliberalismi konsanaan pystyy.

Ele Aleniuksen laaja 90-vuotishaastattelu julkaistaan perjantaina 5.6. ilmestyvässä Kansan Uutisten Viikkolehdessä.