Lehtikuva

Nyt on hetki lunastaa annetut lupaukset, vaativat naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt.

Amnestyn helmikuussa teettämän kyselyn mukaan keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat väkivaltaa kokeneiden naisten palveluiden lisäämistä. Uudessa hallitusohjelmassa ei kuitenkaan mainita asiaa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt vaativat hallitukselta konkreettisia toimia.

Suomi on jo vuosikymmeniä saanut huomautuksia riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Lähes puolet suomalaisista naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana.

Järjestöt (mm. Amnesty International Suomen osasto, Ensi- ja turvakotien liitto, Exit – pois prostituutiosta ry, Ihmisoikeusliitto ry ja Seta ry) vaativat uutta hallitusta ryhtymään toimiin, jotta kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset voidaan saavuttaa tulevan neljän vuoden aikana.

Väkivalta maksaa miljardeja

Järjestöt huomauttavat yhteisessä kannanotossaan väkivallan ehkäisyn paitsi vähentävän inhimillistä kärsimystä, olevan myös taloudellisesti aina edullisempaa kuin väkivallan seuraukset.

ILMOITUS

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan välittömät kustannukset.

Suomi on Istanbulin sopimuksen, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi tehdyn yleissopimuksen, myötä sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein.

Sopimus tulee kansallisesti voimaan tämän vuoden elokuussa. Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen maksaisi vuodessa noin 40 miljoonaa euroa.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusongelmistamme, Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Katariina Heikkinen sanoo.

– Uuden hallituksen tulee laatia konkreettinen toimeenpano-ohjelma rahoitussuunnitelmineen sekä perustaa riittävän korkean tason koordinaatioelin toteuttamaan Istanbulin sopimuksen velvoitteita.

Istanbulin sopimus

Istanbulin sopimus velvoittaa muun muassa osoittamaan riittävät rahoitus- ja henkilövoimavarat naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä perustamaan väkivallan vastaista työtä koordinoivan toimielimen.

Sopimus edellyttää myös, että Suomi takaa riittävät, esteettömät ja maantieteellisesti kattavat palvelut kaikille väkivaltaa kokeneille naisille, huomioiden haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Esimerkiksi seksuaalirikokset tulisi määritellä suostumuksen puutteen kautta.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen nimenomaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan puuttuva eurooppalainen ihmisoikeussopimus, joka määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi vakavimmista sukupuoleen perustuvista ihmisoikeusloukkauksista.

Sopimus on myös ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jossa mainitaan seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kiellettyinä syrjintäperusteina.