Timo Mäkelä

Luottamusmiesten painostamisten syyt

Työsuhteen päättäminen

Palkkasyrjintä

Kiusaaminen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Oikeus valita luottamusmies

Luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika

Lähde: Ammattiliitto Pro

Luottamusmiehen tehtävät

Hän on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Hänen tärkein tehtävänsä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista.

Hän neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.

Hän voi yhteistoiminta- neuvotteluissa edustaa myös muita kuin ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.

Hän toimii pääsääntöisesti oman toimensa ohella.

ILMOITUS

Lähde: Työelämään.fi

Ammattiliitto Pron mukaan vuoden aikana on ollut 49 tapausta.

Ammattiliitto Pron mukaan luottamusmiehiä painostetaan yleisesti.

Liiton tietoon on vuoden aikana tullut 49 tapausta, joissa työnantaja on painostanut luottamusmiestä työpaikalla ja vaikeuttanut luottamustehtävän hoitamista.

Puolet painostustilanteista on edelleen neuvoteltavana. Yksi tapaus on ratkaistu oikeudessa. Loput tapauksista on sovittu.

Ammattiliitto Pron jäsenet ovat yksityisen työnantajan palveluksessa asiantuntija-, esimies- tai toimihenkilötehtävissä. Ammattiliitto Pro kuuluu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon.

STTK:n henkilöstöedustajabarometri osoittaa, että myös muiden liittojen luottamusmiesten painostus on yleistynyt.

STTK:n henkilöstön edustajille tekemän kyselyn perusteella työnantajan keinot rakentaa luottamusta rajoittuvat lakien ja sopimusten noudattamiseen sekä henkilöstön informoimiseen työpaikan taloudellisesta tilanteesta.

Kolmannes kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä kokee saavansa työnantajan tiedotusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja huonosti tai erittäin huonosti.

Ammattiliitto Pron työehtosopimuksissa on sovittu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturvasta. Työehtosopimusmääräysten lähtökohtana on, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa tai lomauttaa työpaikallaan viimeisenä.

Pron edustajisto vaati huhtikuun lopussa edustajiston kokouksessa työnantajaliittoja valvomaan, etteivät yksittäiset työnantajat painosta luottamushenkilöitä.

Luottamusmiesten painostamisten syyt

Työsuhteen päättäminen

Palkkasyrjintä

Kiusaaminen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Oikeus valita luottamusmies

Luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika

Lähde: Ammattiliitto Pro

Luottamusmiehen tehtävät

Hän on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Hänen tärkein tehtävänsä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista.

Hän neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.

Hän voi yhteistoiminta- neuvotteluissa edustaa myös muita kuin ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.

Hän toimii pääsääntöisesti oman toimensa ohella.

Lähde: Työelämään.fi