Poliittiset aktivistit ovat onnellisempia kuin epäpoliittiset kansalaiset, kirjoittaa Tiede-lehti. Aktivisteilla on mielekästä tekemistä, he välittävät asioista ja pyrkivät tekemään niille jotain.

Lehti viittaa Malte Klarin ja Tim Kasserin tutkimukseen, jonka mukaan poliittinen toiminta sai henkilöt tuntemaan itsensä elävämmiksi, energisemmiksi, kukoistavammiksi ja monin tavoin onnellisemmaksi kuin verrattavat henkilöt, jotka tekivät jotakin vähemmän poliittista.

”Ensimmäinen kuulu onnellisuuden tutkija, filosofi Aristoteles jo sanoi, että ihminen on yhteisöllinen olento, ja hyvään elämään kuuluu yhteiskunnallinen osallistuminen. Jos siitä tulee vielä hyvä olo, ei ole mitään syytä olla menemättä mielenosoitukseen”, Tiede kirjoittaa.