Päättäjien näkemykset jäävät haastamatta.

Sitoutumattomien sanomalehtien yhteiskunnallinen vaikuttaminen pääkirjoitussivuilla näyttää tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ontuvan asioissa, jotka liittyvät yhteiskuntapolitiikan suuriin linjoihin ja julkishallinnon rakenteellisiin uudistuksiin.

KTM Arja Lerssi-Lahdenvesi on tutkinut journalistiikan väitöskirjassaan sitä, miten sitoutumattomat sanomalehdet toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan.

Lerssi-Lahdeveden mukaan pääkirjoituksissa vältellään tavoitekeskustelua eikä päättäjien näkemyksiä haasteta keskeneräisissä ja vaikeasti hahmotettavissa kysymyksissä.

Katse yksittäisissä asioissa

Lehtien katse kohdistuu tutkimuksen mukaan yksittäisiin asioihin, joissa päättäjiä kehotetaan ryhtymään toimiin. Toisaalta jo tehtyä päätöstä voidaan tukea tai arvostella sen pohjalta, kuinka johdonmukaisena lehti näkee sen olevan suhteessa aiempiin ratkaisuihin tai lehden arvomaailmaan.

Hallitusneuvotteluasioissa painottuivat spekulaatiot hallituskokoonpanoista ja poliittisista asetelmista.

ILMOITUS

Lerssi-Lahdenveden mukaan poliittisen pelin kuvaaminen ja hallitusneuvotteluiden problematisointi syrjäyttivät pohdinnat siitä, millaista yhteiskuntapolitiikkaa eri hallitusvaihtoehdoilta voidaan odottaa tai millaisia yhteiskunnallisia tavoitteita hallitusohjelmassa tulisi olla.

Tutkimuksen mukaan vaiettuja aiheita olivat tutkimusajankohtana ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleiset ongelma-asettelut ja linjaukset.

Tutkimuksessa selvitettiin Aamulehden, Helsingin Sanomien, Ilkan, Kalevan, Karjalaisen, Keskisuomalaisen, Lapin Kansan ja Turun Sanomien mielipidevaikuttamista pääkirjoitussivulla huhtikuussa 2011.

– Pääkirjoitussivut eivät näyttäneet toimivan näin lähellä vaaleja päättäjien keskustelukumppanina tai kriitikkona, sillä ne eivät tohtineet haastaa vallitsevia näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisen suurista linjoista, Arja Lerssi-Lahdenvesi toteaa.