Lehtikuva/Vasily Maximov

Venäjä hyväksyi vuoden 2014 lopulla uudistetun sotilasdoktriinin. Uusi asiakirja korvasi presidentti Dmitri Medvedevin virkakaudella helmikuussa 2010 hyväksytyn doktriinin.

Sotilasdoktriinin päivitystyö tehtiin erittäin nopealla aikataululla ja ajankohtana, jolloin Venäjän ja Ukrainan välillä on käynnissä vakava konflikti. Uudistettu doktriini sisältääkin useita epäsuoria viittauksia Ukrainan konfliktiin, todetaan keskiviikkona julkaistussa Katri Pynnöniemen ja James Mashirin tutkimuksessa.

Tutkijoiden keskeinen johtopäätös on, että päivitystyön tuloksena sotilasdoktriini viritettiin kriisiajan tarpeisiin. Maailmanpolitiikan yleistilanteen kuvaus noudattelee Venäjän pyrkimystä määritellä maailmanpolitiikan ilmiöt erilaisten arvomaailmojen ja kehitysmallien väliseksi kamppailuksi.

Doktriinin uudet muotoilut korostavat ulkoisten sotilaallisten vaarojen ja Venäjän sisäisen vakauden välistä dynamiikkaa.

Sotilasdoktriinien vertailu tekee Pynnöniemen ja Mashirin mukaan myös selväksi, mihin suuntaan Venäjän asevoimien organisaatiota ollaan uudistamassa.

Doktriinista on poistettu aiempi muotoilu, joka korosti Venäjän poliittisen järjestelmän kokonaisvaltaista muutosta. Sen sijaan sotilaspolitiikan keskiössä on asevoimien uusien toimintamuotojen käyttöönotto ja liikekannallepanovalmiuden nosto.

Tutkimus on julkaistu Ulkopoliittisen Instituutin julkaisusarjassa