Lehtikuva/Jaafar Ashtiyeh

Israelin sotilaista koostuva Breaking the Silence -järjestö julkaisi maanantaina yli 60:n Protective Edge -operaatioon osallistuneen sotilaan todistajanlausunnot Gazan operaatiosta kesällä 2014.

Breaking the Silence -järjestön tiedotteen mukaan lausunnot välittävät järkyttävän kuvan Israelin puolustusvoimien (IDF) summittaisen voimankäytön politiikasta, joka johti satojen viattomien palestiinalaissiviilien kuolemiin.

Breaking the Silence -järjestön mukaan todistajanlausunnot antavat huolestuttavia viitteitä IDF:n taistelunormiston voimakkaasta muutoksesta. IDF:n toimintaa ohjaavat arvot kuten ”Purity of Arms” – joka korostaa voimankäytön määrän minimointia ja ihmisarvon säilyttämistä myös taistelutilanteissa – tulivat vähätellyiksi ja paikoin hylätyiksi.

Sotilaiden saamat voimankäyttövaltuudet olivat järjestön tiedon mukaan väljimmät kautta aikain.

”Ampukaa kaikki hengiltä”

Useat sotilaat ovat todistaneet saaneensa käskyn ampua hengiltä jokaisen alueella nähdyn ihmisen.

ILMOITUS

Sotilaille annettiin harhaanjohtavaa tietoa, jonka mukaan IDF toimi alueilla, joilla ei ole siviilejä. Todellisuudessa joukot tunkeutuivat alueille, joilla oli viattomia siviilejä, usein kokonaisia perheitä.

Operaation aikana IDF ampui tuhansia epätarkkoja tykistön ammuksia asuinalueille.

IDF tuhosi valtavan määrän siviili-infrastruktuuria ja asuntoja. Monessa tapauksessa tuhoaminen toteutettiin ilman selkeää operationaalista perustetta sen jälkeen kun kenttäjoukot olivat jo suorittaneet tehtävänsä ja poistuneet alueelta.

Useita asuintaloja tulitettiin maasta ja ilmasta ”läsnäolon osoittamiseksi alueella” tai jopa rangaistustarkoituksessa.

Ongelma lähtee huipulta

Breaking the Silence -järjestön johtaja Yuli Novak sanoo, että todistajalausunnot tuovat esiin eettisyyden laajamittaisen laiminlyönnin IDF:n toimintaohjeistuksessa.

– Se on peräisin komentoketjun hierarkian huipulta, eikä sitä voi selittää pelkästään yksittäisten toimijoiden tekemillä virheillä. Upseereina ja sotilaina tiedämme armeijan tutkinnan asettavan yksittäiset sotilaat syntipukeiksi sen sijaan, että huomio kohdistuisi laajemmin armeijan menettelytapoihin.

Novakin mukaan kansalla on oikeus tietää millaisiin tehtäviin sotilaita lähetetään ja millaisia normeja IDF toteuttaa kansan nimissä.

– Vaadimme IDF:stä riippumattoman ulkoisen tutkintakomitean perustamista selvittämään linjauksia operaatio Protective Edgen aikana annettujen toimintaohjeiden taustalla, sekä normeja ja arvoja, joihin menettelytavat pohjautuvat, sanoo Novak.

Julkaisu ”This is How We Fought in Gaza”

Todistajanlausuntoja