Jussi Joentausta

”Sinivihreästä enemmistöstä saatu jo esimakua Helsingissä ja Espoossa.”

Helsingin Hakaniemessä vappuna puhuneen vasemmistoliiton puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mielestä puolue epäonnistui vaaleissa kertomaan riittävän konkreettisesti, mitä leikkaukset tarkoittavat arjen tasolla.

– Jos Suomeen syntyy nyt porvarihallitus, se merkitsee köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymistä, huonompia julkisia palveluja ja työehtojen rajua heikentämistä.

Vaalitappion syynä hän piti sitä, että porvaripuolueet ja media pelottelivat viikosta toiseen velalla ja pitivät leikkauksia ainoana vaihtoehtona. Ihmiset kokivat vasemmistoliiton talouspolitiikan liian radikaaliksi ja punaiseksi. Tämä siitä huolimatta, että yksi kerrallaan kotimaiset ja kansainväliset talouspolitiikan asiantuntijat varoittelivat leikkauspolitiikan turmiollisuudesta ja suosittelivat elvytystä.

Elinkeinoelämän keskusliiton vapun alla teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet kansalaisista on valmiita pidättäytymään palkankorotuksista, ja yli puolet on valmiita lisäämään määräaikaisia työsuhteita ja pidentämään koeaikaa. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on valmis heikentämään 40 prosenttia kansasta.

– Tämä olisi pahaa myrkkyä Suomen taloudelle. Kun ihmisten ostovoima pienenee, pienten yrittäjien mahdollisuudet työllistää itsensä ja kaverinsa heikkenevät rajusti. Palvelualoilla ja kaupassa nähdään yt-neuvotteluja ja irtisanomisia. Kun päälle lätkäistään vielä indeksien jäädyttämiset pienituloisille eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille, kärjistyy vain entisestään talouden negatiivinen kierre.

ILMOITUS

Arhinmäki muistutti, että tulevasta on saatu jo esimakua Helsingissä ja Espoossa. Niukka sinivihreä enemmistö Helsingissä kokoomuksen ja vihreiden johdolla yhtiöitti julkisista palveluista huolehtivan Palmian. Tämä voi tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden sisällä työehtoja voidaan heikentää pienipalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla.

Espoo on menossa vielä pidemmälle ja kaavailee jättimäistä ulkoistamista, jossa uhattuna on 900 työpaikkaa. Yksityisten yritysten hoidettavaksi halutaan ulkoistaa mm. koulujen siivoojat, katujen, puistojen ja kiinteistöjen hoitajat sekä vahtimestarit.

Solidaarisuudesta ei luovuta

Arhinmäen mukaan vaaleissa kovat arvot vahvistuivat. Ei vain talouspolitiikassa, vaan laajemmin siinä, miten ihmisiin suhtaudutaan.

– Maahanmuuttovastaisuus ja rasismi, vähemmistöjen syrjintä, sukupuolten välisen tasa-arvon väheksyntä ja laajemminkin konservatiivisiin arvoihin palaaminen saivat lisää voimaa taakseen. Ajan henki ei ole otollinen vasemmiston keskeiselle arvolle solidaarisuudelle.

– Onko siis meidän vastauksemme se, että kovennamme omia arvojamme ja vasemmisto lähtee mukaan ihmisiä syyllistävään politiikkaan? Se kun tuntuu purevan ostareilla, että levitetään perättömiä väitteitä ja nostetaan Suomen heikon tilanteen syypäiksi ne, jotka ovat kaikkein kurjimmassa tilanteessa.

– Ei tietenkään! Mihin vasemmistoa enää tarvittaisiin Suomessa tai maailmassa, jos luovumme lyhytnäköisesti solidaarisen yhteiskunnan puolustamisesta. Ei mihinkään.

Tasa-arvo on kuplien puhkomista

Arhinmäki sanoi, että vasemmiston tehtävä on ollut aina purkaa sortavia yhteiskuntarakenteita. Poliittisen työväenliikkeen lisäksi myös edistykselliset porvarit ovat halunneet luoda pohjoismaista hyvinvointivaltiota, ottaa askelia pois luokkayhteiskunnasta.

– Tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen on kuplien puhkaisemista. Nyt kuitenkin retoriikassa halutaan vahvistaa kuplia. Perussuomalaiset tavoittelevat vaalimenestystä laittamalla ihmisiä toisiaan vastaan. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on aina ollut se, että ihmiset hyvin erilaisista taustoista toimivat yhdessä.

– Leimaamalla ihmisiä ja puhumalla kuplista perussuomalaiset haluavat erotella kansaa, ei yhdistää. Media on nielaissut tämän syötin ja lähtenyt vahvistamaan yhteiskunnan jakoa kuplakeskustelulla.

– Suomalainen yhteiskunta tarvitsee vahvaa vasemmistoa, joka yhdistää ihmisiä eikä anna tilaa rasismille ja syrjinnälle. Jos me emme toimi solidaarisuudessa entistä vahvempana voimana ja puolusta ihmisten oikeutta olla oma itsensä, voimme unohtaa kamppailun oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. ku