Lehtikuva/Jussi Partanen

Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella Suomen työmarkkinat ovat päinvastaisista väitteistä huolimatta joustavat.

Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista alkaneista työsuhteista kasvoi 40 prosentista 60 prosenttiin vuosina 1998–2007, osoittaa Tiina Soinisen väitöstutkimus. Joustavat työmarkkinat ovat kuitenkin jakaantuneet kahtia vakaisiin ja epävakaisiin.

Työmarkkinoiden joustot ovat Suomessa kohdentuneet ensisijaisesti työttömiin sekä ikääntyvään ja heikosti koulutettuun työvoimaan. Tutkimuksen perusteella työttömän riski ajautua lyhytkestoisten työsuhteiden ja työttömyyden kierteeseen kaksinkertaistui vuosina 2002–2007.

Osaltaan tätä selittää Soinisen mukaan se, että työnantajat valikoivat työtöntä työvoimaa erityisesti lyhyisiin työsuhteisiin. Lisäksi työmarkkinainstituutiot ja sairaslomakäytänteet ohjaavat kehitystä tähän suuntaan.

Osa työnantajista onkin alkanut käyttää työttömiä sekä ikääntyviä ja heikosti koulutettuja niin sanottuna kierrätettävänä työvoimana.

Kahdet työmarkkinat

Vastaavasti korkean teknologian alalla työskentelevät ja hyvin koulutetut työntekijät sijoittuvat erittäin vakaille työmarkkinoille. Korkeasti koulutetuilla riski työsuhteen päättymiseen on noin 40 prosenttia pienempi kuin vähemmän koulutetuilla ja vastaavasti teknologiateollisuuden alalla työskentelevillä noin 20 prosenttia pienempi kuin perusteollisuudessa työskentelevillä.

ILMOITUS

Työmarkkinoiden joustot ovat siis jakaneet Suomen kaksiin työmarkkinoihin.

Tutkimus vahvistaa myös näkemystä, että palkka ja työn vakaus kompensoivat toisiaan. Se osoittaa, että matalaa palkkaa kompensoi työn vakaus. Tutkimuksen perusteella myös yritysten sisällä on olemassa kahdet työmarkkinat, eli korkeasti palkattua liikkuvaa työvoimaa sekä matalasti palkattua vakaata työvoimaa.

Epävarmuus uhkaa jumittaa työmarkkinat

Ennakoitavuus työmarkkinoilla, eli turvallisuus työsuhteen jatkumisesta, vaikuttaa keskeisesti ihmisten uskallukseen vaihtaa työpaikkaa.

Liiallisen epävarmuuden luominen, työsuhdeturvan heikentäminen sekä samanaikainen palkkojen jäädyttäminen voivat Soinisen mukaan johtaa yllättäen lukkiutuneisiin työmarkkinoihin, jolloin työvoima ei kierrä jähmeillä työmarkkinoilla. Tämä voi johtaa siihen, että yritysten on entistä vaikeampi saada osaavaa työvoimaa.

Tutkimus osoittaa, että työpaikan vaihtaminen on vähentynyt 20 vuotta jatkuneesta markkinoiden joustavoittamispolitiikasta huolimatta. Soinisen mukaan työmarkkinapolitiikassa pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota työpaikan vaihtamisen mahdollisuuksiin, jotta työvoima ei valu työmarkkinoilta pois.

Tiina Soinisen sosiologian väitöskirja Changing Expectations and Realities of Employment Stability – Longitudinal Analysis on Tenures in Finland tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 8. toukokuuta.