”Oman lehden jatkettava myös 2020-luvulla.”

Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous vaati suunnanmuutosta Suomen talouspolitiikkaan. Julkisten menojen raaka leikkaaminen lisää entisestään työttömyyttä ja heikentää pieni- ja keskituloisten kansalaisten mahdollisuuksia rahallisesti selvitä arjesta ja lisää eriarvoisuutta.

Piirikokouksen mukaan vasemmistoliiton tuleekin vaatia muodostettavalta hallitukselta investoinneilla elvyttävää elinkeino- ja talouspolitiikkaa. Muutoin pitkäaikaistyöttömyyden ja köyhyyden piinaamat ihmisjoukot eivät enää tyydy osaansa ja yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyy. Siihen Suomella ei piirikokouksen mielestä ole varaa.

Eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton äänimäärä laski Satakunnassakin, mutta yhden kansanedustajan paikka säilyi. Piirikokous piti sitä jopa voittona vaalipiirissä, jonka kansanedustajien määrä laski yhdeksästä kahdeksaan.

Vaalityössä auttoi ensi vuonna 70 vuotta täyttävä Satakunnan Työ. Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous vaati vasemmistoliittoa ja lehteä kustantavaa Kansan Uutiset Oy:tä omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että Satakunnan Työ jatkaa ilmestymistään myös 2020-luvulla.

Kommentit