All Over Press

Kultaseppien keksintö

Jonkinlaisia pankkijärjestelmiä oli jo antiikin Kreikassa.

Nykyaikainen vähimmäisvarantojärjestelmä syntyi, kun kultasepistä tuli pankkiireita.

Ihmiset tallettivat kulta- ja hopeakolikoita kultaseppien holveihin. Kultasepät keksivät antaa kuitin talletuksesta ja ottivat maksun omaisuuden turvallisesta säilytyksestä. He myönsivät korkoa tuottavia lainoja.

Tältä pohjalta hollantilainen Johan Palmstruch keksi paperirahan Ruotsissa 1600-luvulla.

Järjestelmä on ollut altis talouskriiseille aina.

ILMOITUS

Keskuspankit perustettiin säätelemään pankkien ja rahoitusjärjestelmän toimintaa.

Palmstruchin pankki kaatui vuonna 1688. Hän itse joutui vankilaan huolimattomasta kirjanpidosta.

Lähteet: Wikipedia ja Suomen Pankki

Pankit saisivat lainata vain sitä rahaa, jota niillä aidosti on.

Vakava talouskriisi 15 vuoden välein. Yli kaksikymmentä talouskriisiä vuoden 1875 jälkeen. Vuonna 2008 pankkikriisi, joka oli maailman pahin.

Nyt riittää, sanoo Islanti. Maa saattaa olla luopumassa vähimmäisvarantojärjestelmästä, joka on maailman yleisin pankkijärjestelmä. Sitä käytetään myös Suomessa.

Uudessa mallissa pankit saisivat lainata ainoastaan sitä rahaa, jota niillä aidosti on. Rahaa loisi vain keskuspankki.

Muutos kääntäisi rahanluontijärjestelmän ylösalaisin. Islannissa liikepankit ovat luoneet liikkeellä olevasta rahasta 91 prosenttia. Islannin keskuspankin osuus rahanluonnista on yhdeksän prosenttia.

Muutoksia ehdotetaan Islannin pääministerin Sigmundur Davíð Gunnlaugssonin tilaamassa selvityksessä Monetary reform – a better monetary system for Iceland.

Talouskuplat kuriin

Uudessa mallissa keskuspankki voisi pitää nykyistä paremmin huolta valuutan ulkoisesta arvosta, hintavakaudesta, koroista ja maksujärjestelmästä.

Uuden järjestelmän ennakoidaan vähentävän rahajärjestelmän riskejä ja epävakautta. Velan määrä vähenisi. Talouskuplat olisivat harvinaisempia ja pienempiä.

Keskuspankki loisi uutta rahaa talouskasvua vastaavasti. Rahan jakamisesta päättäisi hallitus tai parlamentti.

Liikepankkien keskeinen toiminta säilyisi ennallaan. Ne lainaisivat rahaa ja hoitaisivat talletuksia.

Nykyinen talousjärjestelmä ei perustu rahaan, vaan velkaan. Rahan määrä lisääntyy, kun otetaan velkaa. Järjestelmä luottaa siihen, että joku maksaa velat joskus takaisin. Jos joku ei maksa, syntyy ongelma.

Pyöriäkseen järjestelmä tarvitsee koko ajan lisää velkaa, joten systeemi on altis talouskriiseille. Nykymallin katsotaan luovan epätasa-arvoisuutta ja köyhyyttä.

Vähimmäisvarantojärjestelmässä liikepankeilla pitää olla keskuspankissa tallessa vain pieni osuus talletuksista. Euroopan keskuspankin minimivarantovaatimus on kaksi prosenttia.

Islanti kärsii yhä

Islanti oli upota pankkikriisiin. Islantilaispankit loivat paljon enemmän rahaa kuin talouskasvuun olisi tarvittu. Keskuspankki ei kyennyt toimillaan hillitsemään rahan tarjontaa. Kolme suurta yksityistä pankkia kaatui.

Kriisin katsotaan loppuneen vuonna 2011. Silti Islannin bruttokansantuote on edelleen 20 prosenttia alhaisempi kuin mitä se oli korkeimmillaan.

Talouskriisin käsittely on jatkunut oikeudessa. Neljälle pankin ja hallinnon johtohenkilölle vahvistettiin vuosien vankeustuomiot tänä vuonna.

Islanti on kärsinyt vakavien talouskriisien lisäksi muun muassa kroonisesta inflaatiosta eli rahanarvon alenemisesta. Vuonna 1983 Islannin vuosi-inflaatio oli peräti 83 prosenttia. Esimerkiksi Suomen vuoden 2014 inflaatio oli yksi prosentti.

Nykyisessä järjestämässä keskuspankit voivat huonosti hillitä luotonantoa, mikä lisää inflaatiota.

Islannissa on ollut korkeat korot, ja maa on velkaantunut. Islanti on joutunut devalvoimaan valuuttansa usein.

Huonoin järjestelmä

Nykyistä pankkimallia kritisoi osa talouden sisäpiiristä.

– Meillä on käytössä huonoin järjestelmä kaikista mahdollisista tavoista järjestää pankkitoiminta. Muutos on uskoakseni välttämätön, Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankin entinen pääjohtaja Mervyn King on todennut.

King johti Bank of Englandia vuosina 2003–2013.

Kultaseppien keksintö

Jonkinlaisia pankkijärjestelmiä oli jo antiikin Kreikassa.

Nykyaikainen vähimmäisvarantojärjestelmä syntyi, kun kultasepistä tuli pankkiireita.

Ihmiset tallettivat kulta- ja hopeakolikoita kultaseppien holveihin. Kultasepät keksivät antaa kuitin talletuksesta ja ottivat maksun omaisuuden turvallisesta säilytyksestä. He myönsivät korkoa tuottavia lainoja.

Tältä pohjalta hollantilainen Johan Palmstruch keksi paperirahan Ruotsissa 1600-luvulla.

Järjestelmä on ollut altis talouskriiseille aina.

Keskuspankit perustettiin säätelemään pankkien ja rahoitusjärjestelmän toimintaa.

Palmstruchin pankki kaatui vuonna 1688. Hän itse joutui vankilaan huolimattomasta kirjanpidosta.

Lähteet: Wikipedia ja Suomen Pankki