Venäjän ammattiliittojen keskusjärjestö Riippumattomien ammattiliittojen federaatio FNPR ei nimestään huolimatta ole riippumaton. Se on kytköksissä hallitsevaan Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen. Aidosti riippumattomiin liittoihin kuuluu enintään muutama prosentti Venäjän palkansaajista.

Neuvostoaikana virallisten ammattiliittojen tehtävä oli lakkojen estäminen. 1990-luvulla FNPR oli aika ajoin pakotettu toimimaan oikean liiton tavoin, ja se saattaa yhä vedota paremman työlainsäädännön puolesta. Lakkoja se ei kuitenkaan järjestä ja pääosin se on valunut takaisin samanlaiseen rooliin kuin viralliset ammattiliitot Neuvostoliitossa. FNPR:n jäseninä on 21 miljoonaa Venäjän 71 miljoonasta työllisestä, lähinnä julkisella sektorilla.

Viralliset ammattiliitot eivät järjestä lakkoja.

Lakkojen määrää Venäjällä tilastoi Yhteiskunnallisten ja työoikeuksien keskus -kansalaisjärjestö. Sen mukaan kahdeksan viime vuoden aikana työnseisauksien määrä on heilunut sadan molemmin puolin vuosittain.

Viime vuonna työnseisauksia oli 97 ja erilaisia protesteja yhteensä 293. Protestien yleisin syy oli palkanmaksun viivästyminen ja kaksi kolmasosaa niistä oli liittojen järjestämiä.

Monilla aloilla työtaistelut on täysin kielletty, näin esimerkiksi terveysalalla. Siellä on käytettävä muunlaisia menetelmiä.

ILMOITUS

18. maaliskuuta ensiavun työntekijät aloittivat nälkälakon Ufassa. He protestoivat joukkoirtisanomisten aiheuttamaa ensiapuaseman ylikuormitusta vastaan. Tätä kirjoittaessa nälkälakkoon osallistuu viisi henkeä, mukaan lukien aseman johtaja.

Moskovassa aloitettiin 21. maaliskuuta terveydenhoitoalan hidastuslakko. Tätä kirjoitettaessa siihen osallistuu 56 työntekijää, mukana on lääkäreitä, terveydenhoitajia, arkistotyöntekijöitä ja hoitoapulaisia. Protestin kärki on suunnattu ylitöitä ja vastaanoton ylikuormitusta vastaan. Taustalla on julkiseen terveydenhoitoon kohdistetut reformit, joissa sairaaloita on yhdistetty ja tuhansia työntekijöitä on irtisanottu.

Moskovan ja Ufan protestit on järjestänyt terveysalan Deistvie (Toiminta) -ammattiliitto, joka sai alkunsa Ivanovon kaupungissa vuonna 2012, paljolti anarkisti-ensihoitajan Eduard Kaljamanovin ponnistelujen tuloksena. Maltillisemmat toimijat syrjäyttivät Kaljamanovin hänen luomastaan ammattiliitosta, ja hän kuoli viime lokakuussa Moskovassa sairauskohtaukseen vain 32-vuotiaana.

Deistvie-ammattiliiton teho ei perustu suureen jäsenmäärään vaan harvojen rohkeuteen. Deistvie oli johtava järjestäjä viime marraskuun 30. päivän joukkomielenosoituksessa terveydenhoidon uudistuksia vastaan Moskovassa. Se keräsi lähteestä riippuen 3 000–7 000 osanottajaa.

Tällä hetkellä Venäjän protestiliikkeet ovat niin heikkoja, että mikä tahansa tuhansia keräävä mielenosoitus on valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma.