Kansan Radioliitto ihmettelee ”median innovaatiotuen” käyttämistä kaupallisten mediayhtiöiden digitalisointihankkeisiin niin että yhdistysmuotoinen kansalaismedia jää nuolemaan näppejään.

Valtion vuoden 2015 budjetissa Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla myönnetään ”median innovaatiotukeen” 20 miljoonaa euroa siten, että sähköinen media käsitellään pelkästään mediabisneksenä.

Radioliitto arvostelee sitä, että tuettavaksi ei ole mahtunut ei-kaupallinen, yleishyödyllinen, kansalaistoimijalähtöinen viestintämuoto, yhteisömedia. Median innovaatiotuesta uhkaakin radioliiton mukaan tulla käytännössä Sanoma-yhtiön ja Alma Median yritystuki digihankkeisiin.

Monissa muissa Euroopan maissa valtiot tukevat liiton mukaan yhteisömedioita. Esimerkiksi Ranskassa toimii yli 600 vapaata yhteisöradiota, ja ne saavat tukea kansallisesta viestinnän tukirahastosta. Saksassa on säännöllinen yhteisömedian taloudellinen tuki, samoin Englannissa.

Euroopan parlamentti on myös pyytänyt jäsenvaltioilta aktiivisempaa tukea kansalaismedialle tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistamiseksi.

ILMOITUS

Radioliitto esittää kansalaislähtöisen yhteisömediatoiminnan perustukijärjestelmää Suomeen vedon EU:n ja Euroopan neuvoston suosituksiin sekä useiden Euroopan maiden esimerkkiin kansalaisradioiden tukemisessa. Suomessa on viisi yhteisöradiota ja lähes 20 lähinnä ruotsinkielistä yhteisötelevisiota.

Ylen rooli selvemmäksi

Radioliitto vaatii Yleisradion julkisen palvelun tehtävän selvempää määrittelyä ja paheksuu Ylen radio- ja tv-toiminnan liiallista viihteellistämistä. Urheilulla on sen mukaan kuitenkin sijansa myös Ylen kanavilla. Liiton mielestä kansainvälisissä toimielimissä ja EU:ssa tulisi sopia ja säätää kansallisesti tärkeiden kansainvälisten urheilukilpailujen televisiointioikeuksille hintakatto.

Julkinen palvelu olisi määriteltävä tarkemmin, koska verorahoilla toimivan Yleisradion keskeinen tehtävä on tuottaa asia- ja kulttuuriohjelmia sekä ylläpitää kotimaista draamaa, viihdettä ja dokumenttituotantoa sekä tuoda laatudokumentteja ja -elokuvia ympäri maailmaa suomalaisten katsottaviksi.

Jos Yleisradio ei tarjoa julkisen palvelun vaihtoehtoa kaupalliselle medialle, se murentaa olemassaolon oikeutustaan verorahoitteisena toimijana ja kansallisena instituutiona.

Kansan Radioliiton puheenjohtajana jatkaa TKI-päällikkö Esa Ylikoski.