Nykyinen työelämä perustuu kommunikaatioon. Kommunikaatio taas perustuu siihen, mikä on mielenkiintoista. Jotta työelämässä pärjää, on tehtävä itsestään mielenkiintoinen ihminen.

Kun on kiinnostava, siis hyvin brändättävä, saa helpommin rahaa ja rakkautta. Niin yksinkertaista se on.

Kaksi brittiläistä viestintäasiantuntijaa on kirjoittanut oppaan, joka kertoo miten temppu tehdään. Kiinnostavan ihmisen käsikirja näyttää ylipitkän powerpoint-esityksen ja yläasteen äikäntunnin mindmap-harjoituksen ristisiitokselta, jollaista bisnesjohtajat oletetusti tykkäävät selailla kravattia suoristaessaan.

Kun on kiinnostava, saa helpommin rahaa ja rakkautta.

Kiinnostavuus koostuu kirjan mukaan itsensä tuntemisesta, tiedonhalusta, omana itsenään olemisesta ja siitä, että on itse kiinnostunut muista. Näitä piirteitä kehitetään kuten sosiaalista ja kulttuurista pääomaa yleisesti. Siis verkostoitumalla, kehittämällä itsevarmuutta, olemalla positiivinen ja katsomalla parhaiksi äänestettyjä elokuvia.

”Sinusta voi tulla kiinnostavampi, jos luet jonkin luettelon kirjoista”, kirjoittajat opastavat ja kopioivat 30 kirjan listan BBC:ltä.

ILMOITUS

Kuten tapana on, konsulttikirjoittajat varastavat muunkin sisältönsä filosofeilta, psykologeilta ja toisilta itseapukirjailijoilta, ottavat heiltä tieteellisesti kyseenalaiset popularisoinnit aivopuoliskoista persoonallisuustyyppeihin ja maustavat sekasotkua sanakirjoilla, tyhjänpäiväisellä trivialla ja vaalilausetason paolocoelhoismeilla.

Jos nämä kirjoittajat ovat kiinnostavia ihmisiä, niin kirja saa kiinnostavat ihmiset vaikuttamaan idiooteilta.

Kun työelämä pakottaa ihmisiä tekemään itsestään kiinnostavia, tylsät tyypit voi nähdä kapinallisina, joiden hiljainen mitäänsanomattomuus on vastarintaa nykyisyydelle.

David Gillespie & Mark Warren: Kiinnostavan ihmisen käsikirja. Suomennos Aura Nurmi. Atena 2015. 192 sivua.