Anna-Katriina Isotalo

Nuorten naisten ja naiseksi itsensä identifioivien yhteisessä verkostossa jaetaan naissolidaarisuutta ja puhutaan paljon feminismistä.

Yli puoluerajojen toimivalla Hyvä sisar -verkostolla on takanaan kaksi tapaamista.

– Idea verkostoon lähti siitä, kun keskustelin paluulennolla Tukholmasta erään Rkp:n Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajan kanssa niistä epäkohdista, joihin olemme poliittisessa toiminnassa törmänneet, kertoo Vasemmistonuorten Hanna-Marilla Zidan, joka on verkoston aktiivi ja yksi sen perustajista.

Hyvä sisar -verkoston ajatus ei ole kehittää miesten herrakerhoja vastaavaa salamyhkäistä liittoutumaa, jossa virat ja edut jaetaan sisäpiirin kesken ja jonka ulkopuolelle miehet jäävät. Se ei siis ole mittava feministinen salaliitto, vaan verkoston tavoitteena on vaikuttaa niihin yhteiskunnan ja politiikan valtarakenteisiin, jotka tekevät niistä miesvaltaisia ja naisista eriarvoisia toimijoita.

– Myös käsitys siitä, minkälainen ihminen on vakuuttava, on valitettavan kapea. Tällä hetkellä se on keski-ikäinen mies puvussa. Tuntuu, että nuori nainen politiikassa on synonyymi osaamattomuudelle, sanoo Hanna-Marilla Zidan.

Ei räikeää vastakkainasettelua

Tapaamisissa tutustutaan muihin poliittisesti aktiivisiin naisiin yli puoluerajojen sekä nostatetaan naisten välistä yhteishenkeä. Verkostossa tähdätään naisten poliittiseen voimaantumiseen ja Zidanin mielestä se on asia, joka naisten täytyy itse tehdä.

ILMOITUS

Naisten kohtaamat haasteet ovat samoja, puolueesta riippumatta. On hämmästyttävää, kuinka samaa mieltä naisasioista ollaan puolueissa, joiden ajama politiikka kuitenkin poikkeaa toisistaan ja joissa feminismi ymmärretään hieman eri tavalla. Tapaamisissa politiikasta puhutaan yleisemmällä tasolla, kuin järjestöjen sisällä.

– Konservatiivipuolueet eivät välttämättä allekirjoita sanaa feminismi, mutta kaikki kuitenkin pyrkivät tasa-arvoon, joten tavoite on lopulta sama. Pääsemme keskustelemaan asioista kunnolla eri näkökulmista, Zidan kertoo.

Tukea naiselta toiselle yli puoluerajojen

Miksi naissolidaarisuutta tarvitaan politiikassa? Hyvänä esimerkkinä Zidan nostaa esiin naissolidaarisuuden, jota Sanna Marin osoitti Sanni Grahn-Laasoselle kirjoittamalla jutun siitä, ettei ole Grahn-Laasosen kanssa samaa mieltä juuri mistään, muttei pidä siitä, että hänen pätevyyttään kyseenalaistetaan, koska hän on nuori nainen.

– Verkoston tavoitteena on vaikuttaa toisiimme, jotta esimerkiksi samankaltaisissa tilanteissa, johon Grahn-Laasonen joutui, joku uskaltaa sanoa, että tämä ei ole oikein. Kannustamme naisia keskusteluun, vaikka oma mielipide olisikin eri, jotta naisten puheenvuoroihin ylipäänsä reagoitaisiin.

Zidanin mielestä naissolidaarisuutta puuttuu sekä politiikasta että muutenkin yhteiskunnasta. Politiikassa myös nuorempien ja vanhempien naisten välillä on tietynlainen vastakkainasettelu.

– Ne vanhemmat naiset, jotka ovat jo saavuttaneet asioita, kohtaavat erilaista kritiikkiä. Nuoret joutuvat todistamaan uskottavuutensa. Olisi mukava nähdä myös sellaista naissolidaarisuutta, että vanhemmat naiset, jotka ovat jo käyneet läpi nämä samat asiat, osoittaisivat solidaarisuuttaan nuorille naisille, Zidan toivoo.

Positiivinen vastaanotto

Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ovat näyttäneet vihreää valoa verkoston rakentamiselle. Toiveena on saada aikaan poliittisesti mahdollisimman kirjava verkosto. Vain perussuomalaiset eivät ole vastanneet verkoston kutsuun lainkaan.

– Tapaamme melko rennoissa merkeissä, joka on poikkeuksellista poliittisissa piireissä, ja se on hyvää vaihtelua viralliseen kokoustamiseen. Tapaamisissa keskustelemme, kuuntelemme ja ymmärrämme toisiamme, Hanna-Marilla Zidan kertoo.

Aktiivisimmin toimintaan ovat lähteneet vasemmiston, vihreiden, keskustan sekä Rkp:n nuorisojärjestöt. Tapaamisten emännöintiä on tarkoitus kierrättää järjestöjen kesken ja seuraavana vuorossa on keskusta.

– Odotan innolla seuraavaa tapaamista, jonka keskusta järjestää. Heillä on puolueen sisällä hyvin toimiva, naissolidaarisuutta edistävä Kerttu-verkosto, joka tekee paljon konkreettista työtä, Zidan sanoo.

Hyvä sisar -verkosto kokoontuu seuraavan kerran vaalien jälkeen. Silloin vaalien tulosta päästään analysoimaan perusteellisesti, naisnäkökulmasta tietenkin.