Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto pitää hyvänä hallituksen koulutusta koskevien esitysten kaatumista eduskunnan viimeisenä istuntopäivänä. Ratkaisu antaa mahdollisuuden järkeviin ratkaisuihin niin toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistonkin osalta Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa kokoontunut piirihallitus toteaa.

Kuten piirijärjestön vaaliohjelmassa todetaan, seudun nuori ikärakenne ja ammattikoulutuksen korkea vetovoima on huomioitava riittävinä koulutuspaikkamäärinä. Jos opiskelupaikoista leikataan, nuoret joutuvat muuttamaan opiskelupaikkojen perässä etelän keskuksiin ja keskittymiskehitys voimistuu.

Piirihallitus muistuttaa, että opintotuen muutosehdotus olisi hankaloittanut opiskelijoiden valmistumista. Järjestön mielestä opintotukea on heikennyksien sijasta vahvistettava mahdollistamaan päätoiminen opiskelu koko maassa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä hyvien koulutusmahdollisuuksien turvaaminen on kansalaisten tasa-arvon ja alueellisen tasa-arvon ydinkysymys. Tätä hyvinvointivaltion perintöä pitää vaalia huolella.

”Pohjois-Suomi ei voi olla vain muun Suomen raaka-ainevaranto, vaan täällä pitää panostaa myös osaamiseen ja korkean arvonlisän osaamisperusteiseen talouteen ja työpaikkoihin. Pohjois-Pohjanmaan koulutusmahdollisuudet on turvattava ja alueellista osaamista on kehitettävä. Kaikki osaaminen ja tieto ei asu kehäkolmosen sisäpuolella”, piirihallituksesta todetaan.

Kommentit