Yhdessä eduskuntavaaliehdokkaansa Oula Hyrskeen kanssa Järvenpään Vasemmiston uusi johtokunta ilmaisi kevätkokouksessaan tukensa Operaatio Vakiduunille, jollaa halutaan parantaa pätkätyöläisten asemaa.

Erityistä huomiota tulisi järjestön mukaan kiinnittää nollatuntisopimusten ja määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisten vaikutuksiin.

– Nollasopimukset ovat työlainsäädännön harmaalla alueella, mutta niitä käytetään yhä enenevissä määrin. Työnantajien joustavaan työvoiman tarpeeseen ei pidä vastata heikentämällä työntekijöiden oikeuksia.

Kannanotossa todetaan, että työntekijän oikeudet sairaus- ja vuosilomiin on turvattava. Joustavaan työvoiman käyttöön on etsittävä ratkaisua, joka vastaa työnantajien tarpeeseen työntekijöiden oikeuksia tallomatta.

– Nollasopimuksista on aktiivisesti pyrittävä eroon. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen on lopetettava tarvittaessa vakinaistamalla kiertäviä sijaisia. Reilulla pelillä saadaan työelämästä houkuttelevampi ja parannetaan siellä jo olevien jaksamista.

Alapartanen johtoon

Järvenpään Vasemmisto valitsi kevätkokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Ari Alapartasen ja varapuheenjohtajaksi Jenni Komosen.

Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Markus Lummi, Mimmi Asikainen ja Sanna Kerminen ja varajäseniksi Simo Tolkki, Pirkka Ruishalme ja Heini Liimatainen.