Helsingin Vasemmistoliitto vaatii toimeentulotukeen suojaosuutta ja toivoo, että vaalikentillä pidättäydytään vihapuheesta ja epäasiallisesta käytöksestä.

Piirijärjestö vaatii kannanotossaan, että alle 300 euron ansiotuloja ei oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Työttömällä on ollut vuoden 2014 alusta asti mahdollisuus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää työttömyysetuuden määrää. Kuitenkin työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla olevat joutuvat usein turvautumaan myös toimeentulotukeen. Tällöin suojaosuuden ansion katsotaan suurelta osin tuloksi ja ne pienentävät myönnettävää toimeentulotukea.

Ratkaisu olisi perustulo

Toimeentulotuesta on tullut monelle pysyvä tulonlähde, vaikka se on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tuloksi. Helsingin Vasemmisto katsoo, että tämä on ongelma varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat korkeat.

Vasemmisto pitää sosiaaliturvan nykyisiä muotoja jälkeenjääneinä nykyisestä kehityksestä. Lopulliseksi ratkaisuksi ehdotetaan perustuloa, mutta ennen sen saavuttamista tulee nykyistä sosiaaliturvaa kehittää asteittain paremmaksi.

Vaalikentille syrjimättömyyttä

Lähestyvien vaalien alla Helsingin Vasemmistoliitto vaatii vaalikentille syrjimättömyyttä ja haastaa politiikan toimijat keskittymään vaalikentillä asiaan ja jättämään henkilöön kohdistuvan loanheiton.

ILMOITUS

Helsingin Vasemmisto huomauttaa, että vaalien lähestyessä useat ehdokkaat ovat joutuneet vihaviestien ja jopa laittomien uhkausten kohteeksi. Näin on käynyt esimerkiksi ehdokkaan nostettua esiin rasismiin liittyviä teemoja. Erityisesti kohteeksi ovat joutuneet naisehdokkaat ja maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat.

Vihapuhe ei ole sananvapautta

Vasemmisto muistuttaa, että vihapuhe ja uhkaukset eivät kuulu sananvapauden piiriin.

– Olemme huolissamme lisääntyvästä vihapuheesta ja siitä, miten se vaikuttaa erilaisten ihmisten mahdollisuuksiin käydä poliittista keskustelua, sanoo Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Hanna Mithiku.

Piirijärjestö toivoo, että poliitikot ja kansalaiskeskustelijat pidättäytyvät julkisessa keskustelussa rasismista, seksismistä ja muista asiattomuuksista sekä ettei vihapuheelle annettaisi tilaa myöskään mediassa.

– Heitämme tämän haasteen kaikille, sillä avoin ja erilaisia näkemyksiä kunnioittava keskusteluilmapiiri on kaikkien etu, Hanna Mithiku korostaa.

Kommentit