Miljoonasäästöjä viedään läpi pikavauhdilla.

Keskustan, perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat marssivat perjantaina ulos eduskunnan sivistysvaliokunnan kokouksesta. Valiokunnassa on tarkoitus runnoa läpi toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeva hallituksen esitys, jossa jokainen koulutuksen järjestäjä joutuisi hakemaan uutta toimilupaa. Toisen asteen koulutuksen 260 miljoonan euron leikkauspakettiin kuuluvalla esityksellä tähdättäisiin 69 miljoonan euron säästöihin.

Oppositio perusteli ulosmarssiaan sillä, ettei valiokunta ole ehtinyt käsitellä asiaa riittävän tarkasti. Viimeiset asiantuntijakuulemiset käytiin torstaina. Kokousta on tarkoitus jatkaa myöhemmin perjantaina, jotta valiokunnan mietintö ehdittäisiin kirjoittaa. Valiokunnilla on perjantaina viimeinen päivä saada mietintönsä valmiiksi.

– Menettelytapa on eduskunnan arvovaltaa halventavana. Valiokunta ei ole ehtinyt käsitellä asiaa kunnolla, mutta kokousta on tarkoitus jatkaa vielä tänään illalla, jotta leikkausesitys saataisiin eteenpäin, kertoi perussuomalaisten Ritva Elomaa perjantaina iltapäivällä.

Keskustan Tuomo Puumalan mukaan perustuslakivaliokunta on vaatinut hallituksen esitykseen merkittäviä pykälätason muutoksia. Järjestäjäverkkoon tehtävien muutosten vaikutukset ovat epäselvät ja ne uhkaisivat koulutuksen tasa-arvoa. Perustuslakivaliokunta vaatii, että lakiin pitäisi tehdä kirjaus koulutuksen alueellisen saavutettavuuden turvaamisesta.

Joka kolmas oppilaitos kiinni

Oppositioryhmät vastustavat toiseen asteen koulutukseen kaavailtuja 260 miljoonan euron leikkauksia. Ne esittivät yhdessä myös hylkäystä toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiselle, joka toisi 191 miljoonan euron säästöt.

ILMOITUS

– Toisen asteen koulutuksessa on tulevina vuosina paljon kehitettävää. Nyt valittu toimintalinja ei johda kuitenkaan kestävään lopputulokseen. Hallitus ei halua uudistaa koulutusta, vaan se ainoastaan toteuttaa leikkauksia kaavamaisella tavalla unohtaen koulutuksen sisällöllisen kehittämisen. Kaavaillut säästöt tarkoittaisivat jopa joka kolmannen oppilaitoksen sulkemista, sanoo vasemmistoliiton Silvia Modig.

Vihreiden Ville Niinistö vaati pistettä ”arvottomalle näytelmälle”.

– Me emme voi oppositioryhminä hyväksyä näitä leikkauksia emmekä sitä, miten niitä yritetään väkipakolla ja kansanvaltaa halventamalla viedä eteenpäin.

Hallituspuolueiden edustajat joutuvat nyt keskenään miettimään, mitä mietinnölle tapahtuu.