Helsingin Vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmä kannattaa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitystä (2.3.2015) Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistymisestä, mikäli kuntaliitos ei kavenna demokratiaa.

– Kuntaliitoksessa on otettava huomioon lähidemokratia. Myös lähipalvelut on turvattava, korostaa vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Vasemmiston mielestä yhdistymisestä on käytävä laaja kansalaiskeskustelu. Sen virittämiseksi on Honkasalon mukaan hyvä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Vasemmiston mielestä kuntarajat ovat tällä hetkellä esteenä järkevälle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle.

– Helsingin suurimpia ongelmia tällä hetkellä on asumisen kalleus. Kuntarajat ylittävä maankäytön suunnittelu helpottaisi myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Honkasalo toteaa.

Kommentit