Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hollannissa tehty tutkimus sähkölinjojen säteilyvaikutuksista osoittaa, että linjojen lähellä asuvat ihmiset raportoivat terveyshaitoista jo ennen kuin linjoihin johdetaan sähköä.

Jopa kahdeksasosa ihmisistä kertoo kärsivänsä terveysoireista, kuten väsymyksestä ja keskittymisongelmista, jotka johtuisivat esimerkiksi kännyköiden tai sähkölinjojen säteilystä. Toistaiseksi todistusaineisto tällaisen matalan taajuuden sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamista terveyshaitoista on hataraa.

Hollantilais-uusiseelantilainen tutkijaryhmä testasi suurjännitelinjojen vaikutusta ihmisten havaitsemiin terveyshaittoihin. Tutkijat haastattelivat 18 kuukauden aikana Hollannissa ihmisiä, jotka asuivat rakenteilla olevan suurjännitelinjan lähellä.

Noin 300 metrin säteellä jännitelinjasta asuvat ihmiset kertoivat terveyshaittojensa lisääntyneen linjan rakentamisen jälkeen. Terveyshaitoista tosin raportoitiin jo ennen kuin linja otettiin käyttöön.

Terveyshaittojen kokeminen yhdistyi uskomukseen, jonka mukaan haitat johtuisivat jännitelinjasta.

Selityksenä psykososiaalinen konteksti

Tutkijat eivät mitanneet säteilyä, mutta he kirjoittavat, että säteily tuskin aiheutti tutkimuksen osallistujien raportoimia terveyshaittoja muun muassa siksi, että se heikkenee niin voimakkaasti etäisyyden kasvaessa.

Säteilyn sijaan tutkijat selittävät koettuja terveyshaittoja psykososiaalisella kontekstilla. Aikaisempien tutkimusten mukaan esimerkiksi ympäristöriskejä käsittelevä viestintä vaikuttaa suuresti siihen, miten uusien suurjännitelinjojen koetaan vaikuttavan terveyteen.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research -lehdessä.