Lehtikuva/

Investoinnit supistuivat, vaikka veron alennuksen piti lisätä niitä.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) markkinoi maaliskuussa 2013 yhteisöveron alennusta 20 prosenttiin sellaisen ilmapiirin synnyttämisellä, että yritykset haluavat kasvaa ja ennen kaikkea luoda uusia työpaikkoja.

Ainakaan ensimmäisenä vuonna yhteisöveron alennuksesta ei jäänyt käteen mitään muuta kuin sen tuoton lasku ja pirteä osinkokevät 2015. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että yhteisöveron kertymä vuodesta 2013 vuoteen 2014 supistui 17,9 prosenttia ja jäi 3,8 miljardiin euroon. Edellisenä vuonna se oli noin 4,6 miljardia.

Dynaamisia vaikutuksia ei näkynyt investoinneissakaan. Ne vähenivät viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,7 prosenttia vuodentakaisesta. Suomen bruttokansantuotteeseen veroalella ei ennustettu olevan suuria vaikutuksia. Tilastokeskus kertoi maanantaina vuoden 2014 BKT:n laskeneen 0,1 prosenttia.

Työttömiä kymmenen prosenttia lisää

Yhteisöveron alentamista koskevassa lakiesityksessä sen sanottiin parantavan työllisyyttä keskipitkällä aikavälillä 5 000–7 000 henkilöllä. Vuoden 2014 tammikuusta vuoden 2015 tammikuuhun työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinokeskuksissa lisääntyi 328 000:sta 360 000:een eli 9,8 prosenttia.

Kaikkiaan verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2014. Kertymä oli yhteensä 89,9 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,1 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2014 koskevista ennakkotiedoista.

ILMOITUS

Verokertymä lisääntyi prosentin

Siinä missä yhteisöveron tuotto supistui, erityisesti kasvoi kotitalouksien tuloveron kertymä, joka nousi 6,2 prosenttia ja oli 27,4 miljardia euroa. Veroon sisältyvät sekä ansio- että pääomatulovero.

Kotitalouksien tuloveron kertymää kasvatti muun muassa osinkoverotuksen uudistus, joka tuli voimaan vuonna 2014. Lisäksi vakuutettujen työeläkemaksujen, kiinteistöveron ja varainsiirtoveron kertymät kasvoivat selvästi aiemmasta.

Supistuvalla kannalla olivat myös muun muassa energiaverojen, tupakkaveron sekä perintö- ja lahjaveron kertymät.

Valtion verokertymä oli vuonna 2014 yhteensä 42,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 1,1 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 21,2 miljardia euroa ja se kasvoi 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,7 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 26 miljardia euroa.