Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat työhaluisia ja kokevat työkykynsä paremmaksi kuin väestö keskimäärin. Tämä ilmenee THL:n Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa, jossa selvitettiin venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisen työikäisen aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia.

Tutkija Shadia Rask kirjoittaa THL:n blogissa esimerkiksi työttömien somalialaistaustaisten miesten olevan selvästi koko väestön työttömiä miehiä työkykyisempiä: jopa 98 prosenttia työttömistä somalialaistaustaisista miehistä arvioi olevansa täysin työkykyisiä ja lähes yhtä suuri osuus haluaisi tehdä kokopäivätyötä.

Raskin mukaan maahanmuuttajien työmarkkina-asema paranee maassaoloajan pidentyessä, mutta silti työkykyiset ja työikäiset maahanmuuttajat ovat koko väestöä useammin työttöminä. Puutteellisen kielitaidon, koulutuksen ja työkokemuksen ohella työnantajien asenteet koetaan keskeiseksi työllistymisen esteeksi.

Maahanmuuttajien työllisyyttä voidaan parantaa esimerkiksi on nimettömällä työnhakuprosessilla, jota Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus kokeili toissa vuonna tiettävästi ensimmäisenä Suomessa. Kokemus oli positiivinen, vaikka veikin aikaa työnhakujärjestelmän kankeuden vuoksi, Rask kirjoittaa.

Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamisessa yksittäisiä kikkoja tärkeämpänä Rask kuitenkin pitää kokonaisvaltaista asennemuutosta ja tahtotilaa.