Lauri Hannus

Auttamisjärjestelmässä oli viime vuonna 85 henkilöä.

Ihmiskaupan tilanne Suomessa on pysynyt useita vuosia samana. Viime vuonna ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli asiakkaana 85 henkilöä. Lisäksi palvelujen piirissä oli noin 60 lasta, joiden huoltaja tai huoltajat olivat järjestelmän asiakkaana. Enemmistö, 71 prosenttia, järjestelmän asiakkaista oli naisia.

Luvut käyvät ilmi Joutsenon vastaanottokeskuksen julkaisemasta Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuoden 2014 tilannekatsauksesta.

Auttamisjärjestelmässä oli joulukuussa 2014 asiakkaita 29 eri valtiosta. Yksittäisistä kansalaisuuksista vahvimmin edustettuna on edelleen Nigeria, josta asiakkaista oli 36 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kansalaisuusryhmät ovat Vietnamin, Suomen ja Filippiinien kansalaiset. Kukin ryhmä käsittää alle kymmenen henkilöä.

Asiakkaista 45 henkilöä oli joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Valtaosa oli uhriutunut ulkomailla, vain joka viides oli joutunut uhriksi Suomessa.

Työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi oli joutunut 32 henkilöä. Yleisimmin henkilö oli työskennellyt siivous- tai ravintola-alalla.

Tilastot eivät tunne koko totuutta

Auttamisjärjestelmään otetaan vuosittain noin 40–60 uutta asiakasta. Vanhoja asiakkuuksia myös päättyy, jolloin asiakkaat ohjataan muun avun piiriin. Vuonna 2014 asiakkuuksia päättyi 68.

Tilannekatsauksen luvut koskevat auttamisjärjestelmän tietoon tulleita tapauksia. Ne eivät kerro koko totuutta ihmiskauppailmiön laajuudesta Suomessa. On mahdollista, että uhrimäärät ovat jonkin verran korkeammat kuin mitä tilastot osoittavat.